Trudne wydarzenia nas łączą

akz

|

Gość Warszawski 40/2020

publikacja 01.10.2020 07:43

W 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w kościele św. Aleksandra zainaugurowano comiesięczne Msze św. w intencji Białorusi.

▲	Msza św. za Białoruś będzie odprawiana w każdą 4. niedzielę miesiąca o godz. 18 w dolnym kościele przy pl. Trzech Krzyży. ▲ Msza św. za Białoruś będzie odprawiana w każdą 4. niedzielę miesiąca o godz. 18 w dolnym kościele przy pl. Trzech Krzyży.
Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

To odpowiedź na prośby mieszkających w Warszawie Białorusinów i solidaryzujących się z nimi Polaków, którzy od początku protestów w Mińsku spontanicznie modlą się o pokój i rozwiązanie konfliktu na Białorusi.

Mszę św. w języku białoruskim odprawił ks. Jewgienij Wintow, który w Warszawie odbywa studia doktoranckie. O taką posługę poprosił ks. Wintowa abp Tadeusz Kondrusiewicz. W modlitwie uczestniczyło ok. 45 osób, w większości ludzie młodzi. Były też rodziny z dziećmi i siostry zakonne. Na ołtarzu zostały złożone dary, m.in. flaga Białorusi, obraz Matki Bożej Budsławskiej oraz „List Boga Ojca do dziecka”. – Ostatnie wydarzenia polityczne na Białorusi przynagliły nas, by modlić się za naszą ojczyznę, bo trudne wydarzenia łączą, ale już wcześniej moim pragnieniem było, by powstało w Warszawie duszpasterstwo dla Białorusinów – mówi s. Natasza ze Zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, współorganizatorka modlitwy.