Nowa uczelnia katolicka w Warszawie

Tomasz Gołąb Tomasz Gołąb

publikacja 08.10.2020 14:01

Powstała z przekształcenia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie wraz z obiema sekcjami Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum.

Nowa uczelnia katolicka w Warszawie Rektorem nowej uczelni został ks. prof. Krzysztof Pawlina. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Nowa uczelnia wyższa na akademickiej mapie stolicy będzie kontynuowała dzieło Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie wraz z obiema sekcjami Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum. Ogłoszony dziś dekret został podpisany przez kard. Kazimierza Nycza już 15 sierpnia. Dziś 1,3 tys. studentów inauguruje nowy rok akademicki Akademii Katolickiej w Warszawie.

- To nie zmiana kosmetyczna, ale dotykająca istoty uczelni, która funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat jako papieska uczelnia. Tak jak to w życiu, struktury też dojrzewają. Przekształcenie w trzywydziałową akademię, która ma wydział teologiczny i dwa wydziały z nazwy i istoty świeckie, to także wyzwanie na przyszłość. To wyzwanie dla rektorów, profesorów i młodszych pracowników naukowych, by dbali o większą integrację dyscyplin, większą współpracę dydaktyczną wydziałów, żeby owocem było lepsze kształcenie i przygotowywanie kadr do działalności w świecie - mówił kard. Kazimierz Nycz, ogłaszając powstanie nowej uczelni.

W dekrecie erygującym nową uczelnię metropolita warszawski przypomina, że zadaniem instytucji akademickich jest prowadzenie pogłębionych badań w zakresie dyscyplin teologicznych, filozoficznych, jak również prawnych i historycznych. Zwraca uwagę, że również inne gałęzie nauki - zwłaszcza nauki o człowieku oraz o literaturze - mogą być przydatne w lepszym zrozumieniu Objawienia chrześcijańskiego oraz w skuteczniejszym prowadzeniu dzieła ewangelizacji, dlatego na Akademii Katolickiej będzie można studiować oprócz teologii również inne kierunki.

Rektorem Akademii Katolickiej w Warszawie został ks. prof. Krzysztof Pawlina.

-  Katolicka znaczy powszechna, a więc nie zamknięta do teologii. Chcemy być uczelnią, która wychodzi poza granice teologii. Chcemy stanąć na drodze świata, który nieraz błądzi albo odchodzi od Boga i stawiać pytania: dokąd idziesz? - mówił rektor, zapowiadając utworzenie trzech wydziałów: teologicznego, wydziału nauk o sztuce oraz nauk społecznych.

Ten ostatni będzie kontynuował działania podejmowane przez jezuitów na Bobolanum.

- Już w 2009 r. zaproponowaliśmy studia z zakresu politologii. W Polsce bardzo potrzebujemy refleksji nad tym, co się dzieje w społeczeństwie i polityce, nad przemianami, w których człowiek chce się odnajdywać, na przykład krytycznie podchodząc do informacji, które znajduje w internecie - mówi ks. Tomasz Ortmann SJ, przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, zapowiadając, że nowy wydział Akademii Katolickiej w Warszawie będzie także zapleczem intelektualnym dla Jezuickiego Centrum Społecznego, podejmującego pracę z uchodźcami.

- Teologia nie może być zamknięta tylko do wiary i nie może służyć jedynie kultowi. Dlatego proponujemy także w ramach studiów przygotowanie duszpasterzy do pracy z młodzieżą, która buntuje się na Boga czy studia z zakresu Biblii i teologii, na które zgłosiło się w tym roku 250 osób. W Warszawie jest prawie 20 uczelni wyższych. Chcemy być ich towarzyszką w pytaniach, na które one nie znajdują odpowiedzi - dodaje ks. prof. Krzysztof Pawlina.