Syn ziemi śląskiej

gr

|

Gość Warszawski 17/2021

publikacja 29.04.2021 00:00

Na pomniku Wojciecha Korfantego zostały dopisane słowa, podkreślające to, co było mu bliskie. Przy okazji można zobaczyć wystawę o powstaniach sprzed 100 lat.

	Monument wybitnego Polaka stanął na Trakcie Królewskim. Monument wybitnego Polaka stanął na Trakcie Królewskim.
Tomasz Gołąb /Foto Gość

Plenerowa wystawa pt. „Powstania śląskie 1919–1921”, przygotowana przez Aleksandrę Korol-Chudy z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, stanęła tuż przed odsłoniętym półtora roku temu pomnikiem. 15 plansz pokazuje walkę młodych powstańców zakończoną powrotem Górnego Śląska do Polski. Najważniejsze wydarzenia z lat 1918–22, czyli okresu, w którym ważyły się losy regionu, ukazane są w układzie chronologicznym: od końca I wojny światowej, przez plebiscyt oraz poprzedzającą go kampanię propagandową, po III powstanie śląskie i przejęcie regionu przez administrację polską.

Bohaterem opowieści jest oczywiście także Wojciech Korfanty (1873–1939), który w II RP był związany z Chrześcijańską Demokracją i stanął na czele powstania jako jego dyktator. W odrodzonej Polsce Wojciech Korfanty był posłem na Sejm i wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa, a także przeciwnikiem politycznym Józefa Piłsudskiego. W kwietniu 1939 r. został aresztowany i osadzony na Pawiaku. Po trzech miesiącach zwolniono go z powodu ciężkiej choroby. Niespełna miesiąc później zmarł. Spoczął w Katowicach.

Odsłonięty w październiku 2019 r. pomnik przy pl. Na Rozdrożu nie zawierał informacji o śląskim rodowodzie Korfantego, co w ubiegłym roku senator Halina Bieda wytknęła w liście do władz Warszawy, wskazując, że „informacja o śląskości nie odbiera Korfantemu politycznej wielkości, a jedynie pokazuje, skąd się wywodził, co przez całe życie było mu bliskie i o co zabiegał w swojej politycznej działalności”. 148. urodziny Wojciecha Korfantego, przypadające 20 kwietnia, były okazją do odsłonięcia warszawskiego pomnika po raz drugi. Tym razem z inskrypcją uzupełnioną o słowa: „syn ziemi śląskiej”.