Poszli i nauczali

jjw

|

Gość Warszawski 19/2021

publikacja 13.05.2021 00:00

Kolejne tomy „Katolickiego komentarza do Pisma Świętego” pokazują, jak Duch Święty prowadził i rozwijał wspólnotę Kościoła. Jak uczniowie Jezusa kontynuowali Jego misję w świecie.

Po czterech tomach zgłębiających cztery Ewangelie w unikatowej serii wydawnictwa „W drodze” ukazały się dwa kolejne – dotyczące następnych ksiąg Nowego Testamentu.

Dogłębna analiza Łukaszowych Dziejów Apostolskich pozwala zaobserwować nie tylko dynamiczne działania misyjne uczniów Chrystusa, którym zostało powierzone zadanie „nauczania wszystkich narodów”. Komentując tę księgę, o. William S. Kurz SJ zwraca uwagę na kontekst historyczny, geograficzny, zwyczajowy, w którym rozwijała się młoda wspólnota chrześcijan. Na spory, konflikty, trudności i prześladowania, którym musiała stawić czoła. To tło pozwala zrozumieć, jak mimo trudności nauka Chrystusa docierała do dalekich zakątków świata i zdobywała nowych wyznawców. Po Dziejach Apostolskich ukazał się tom analizujący List św. Pawła do Rzymian. Komentując zdanie po zdaniu, autorzy starali się pokazać, jak pisma apostoła miały objaśniać prawdy wiary, zachęcać do ich przyjęcia i życia nimi na co dzień. Kolejne tomy serii komentarza ukażą się pod koniec sierpnia i listopada i obejmą dalsze wskazówki św. Pawła, czyli dwa Listy do Koryntian. Dla Czytelników mamy po jednym egzemplarzu tomów komentarza, dotyczących Dziejów Apostolskich oraz Listu do Rzymian. Książki ufundowało wydawnictwo „W drodze”. O tym, jak je otrzymać, piszemy na: warszawa.gosc.pl.