W pamięci pokoleń

|

Gość Warszawski 17/2022

publikacja 28.04.2022 00:00

Odsłonięto tablicę upamiętniająca matkę Marię Symplicytę Nehring, przełożoną warszawskiej prowincji pw. Matki Bożej Królowej Polski Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo oraz inne siostry zgromadzenia.

	Z inicjatywą upamiętnienia bohaterskich sióstr wystąpiło Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Z inicjatywą upamiętnienia bohaterskich sióstr wystąpiło Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.
Materiały sióstr felicjanek

Wydarzenie rozpoczęło się 24 kwietnia Mszą św. w intencji matki Marii Symplicyty i sióstr felicjanek w kościele MB Królowej Polski.

Po liturgii na terenie przyklasztornym odsłonięto tablicę wraz z towarzyszącą jej wystawą „Wy macie być opoką dla przyszłości…”. Po wybuchu wojny w 1939 r. siostry felicjanki niosły samarytańską pomoc rannym żołnierzom polskim, a w latach okupacji 1939–1945, współpracując z lokalnymi władzami Wawra, prowadziły tajne nauczanie, ukrywały dzieci pochodzenia żydowskiego w wawerskim sierocińcu św. Feliksa i pomagały tysiącom cywilów.