Świat po Bożemu, czyli VI Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Tomasz Gołąb Tomasz Gołąb

publikacja 23.09.2022 07:54

Trwa rejestracja na VI Festiwal KNS "Od teorii do praktyki", jedną z najważniejszych debat społecznych w Polsce.

Świat po Bożemu, czyli VI Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej Głównym celem Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach edukacji i ekonomii społecznej. Tomasz Gołąb/ Foto Gość

Szósta edycja Festiwalu ponownie zgromadzi najważniejszych ekspertów Katolickiej Nauki Społecznej, przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, samorządu i Kościoła. Wydarzenie to wyjątkowa okazja do wymiany myśli i doświadczeń osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym, gospodarczym oraz obszarach ekonomii społecznej i edukacji.

Trwa rejestracja na Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. VI edycja odbędzie się w dniach 27-28 września w Sound Garden Hotel w Warszawie.

Obok otwartych debat z ekspertami, uczestnicy będą mogli wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej, wykładzie inauguracyjnym oraz gali, podczas której zostanie wręczona nagroda Bonum et Lucrum (Dobro i Zysk) i wyróżnienie najlepszej publikacji z zakresu KNS.  Zaplanowano także praktyczne warsztaty, organizowane na podstawie wiedzy poruszanej podczas debat. Wypracowane wspólnie rozwiązania dla konkretnych zagadnień społecznych zostaną przedstawione Radzie ds. Społecznych KEP, władzom parlamentarnym i samorządowym.

Program Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej obejmie kluczowe zagadnienia dotyczące kwestii społecznych, które dotyczą naszego społeczeństwa lub w najbliższej przyszłości będą kształtować ich relacje społeczno-gospodarcze. Agenda koncentruje się na dwóch głównych tematach debat. Pierwsza nosi tytuł „Silna czy krucha – jaka jest Unia Europejska?”. Prelegenci będą przede wszystkim rozmawiać o wierności wartościom wspólnoty w kontekście przemian społecznych i gospodarczych. Debatujący poszukają odpowiedzi m.in. na pytania o to, jakimi wartościami kieruje się współcześnie UE? Jaka jest współczesna strategia dobra wspólnego? W jaki sposób zminimalizować skutki wojny? Dlaczego zapomnieliśmy o solidarności i integralności?

Nie zabraknie przestrzeni do poszukiwania szans i zagrożeń stojących przed Polską gospodarką. Podczas drugiej debaty pt. „Gospodarka – rozwój czy upadek?” zostaną poddane analizie zmiany podatkowe i rozwiązania stosowane dla przezwyciężenia skutków inflacji i pandemii Covid-19, dotykające bezpośrednio podatników i przedsiębiorców.

Organizatorzy przygotowali także raport społeczny pt. "Przejawy patriotyzmu i jego związki z religijnością", którego wnioski zostaną zaprezentowane podczas festiwalowej gali.

Patronatu honorowego wydarzeniu udzielili: nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oraz metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Rejestracja na www.festiwalkns.pl.