Nowy numer 17/2018 Archiwum

Wspólnota świętego papieża

Powstała z rektoratu św. Jana Pawła II. Ma już kaplicę i wiernych, którzy chętnie zaangażowali się w budowę lokalnego Kościoła.

Proboszczem parafii św. Jana Pawła II jest ks. Sławomir Abramowski. Razem z wikariuszem, ks. Roberto Rinaldo, są absolwentami Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie. 1 września w życie wszedł dekret metropolity warszawskiego, ustanawiający nową warszawską parafię św. Jana Pawła II przy ul. Obrońców Tobruku 48. Nowo utworzona parafia należy do dekanatu jelonkowskiego. Dekret znosi tym samym istniejący od 24 maja 2014 r. rektorat Świętego Jana Pawła II.

„Mając na względzie potrzeby administracyjne i duszpasterskie archidiecezji warszawskiej, niniejszym, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej i zainteresowanych duszpasterzy, działając na podstawie kan. 516 §§ 2 i 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, eryguję parafię rzymskokatolicką świętego Jana Pawła II, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Obrońców Tobruku 48” – czytamy w dekrecie podpisanym przez kard. Kazimierza Nycza. „Nadaję jej wszystkie prawa i przywileje, jakimi cieszą się parafie naszej archidiecezji, oraz nakładam wszystkie obowiązki, jakim te parafie podlegają” – napisał kardynał. Parafia św. Jana Pawła II jest 213. parafią archidiecezji warszawskiej. Jej granice wyznaczają: ul. gen. Stanisława Maczka od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich, następnie ulice: Lucjana Rudnickiego i Obrońców Tobruku, dalej ogródki działkowe przed stadionem Legii i Fortem Bema do ul. Obrońców Grodna. Od wschodu, w kierunku południowym, granica parafii przebiega ulicami: aleją Obrońców Grodna i Radiową do skrzyżowania z ul. Rosy Bailly. Od zachodu: wzdłuż ul. Rosy Bailly do ul. Widawskiej, następnie ul. Mieczysława Wolfkego do ul. Powstańców Śląskich. Kard. Kazimierz Nycz postanowił, że wierni nowo utworzonej parafii oraz sąsiedniej parafii Matki Bożej Królowej Aniołów, przez 10 lat, począwszy od wejścia w życie niniejszego dekretu, mogą przyjmować sakramenty i sakramentalia w jednej z tych dwóch parafii według swojego wyboru.

« 1 »
oceń artykuł

Zobacz także

Zapisane na później

Pobieranie listy

Rekalma