Nowy numer 44/2020 Archiwum

Plan Marshalla dla Warszawy

Pierwsza debata społeczna o rozwoju miasta do roku 2020 odbyła się na Pradze. Miała pomóc miastu w ustaleniu spójnego z oczekiwaniami mieszkańców stanowiska wobec wyzwań demograficznych, ubóstwa i bezdomności.

Sala Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 wypełniła się 31 stycznia prawie szczelnie. Chyba zaskoczyło to nawet organizatorów pierwszej z cyklu debat o przyszłości Warszawy, czyli władze miasta, które reprezentowali przy stole prezydialnym wiceprezydenci Włodzimierz Paszyński i Michał Olszewski, a także dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych miasta, Tomasz Pactwa. Kilkakrotnie bowiem tego wieczoru dziękowano za tak liczną obecność i... cierpliwość, bo debata zajęła niemal dokładnie trzy godziny.

To musiała być Praga

Debata ma być pierwszym z cyklu spotkań z mieszkańcami dot. przyszłości ich miasta, zwłaszcza wobec możliwości pozyskania wyjątkowo dużych pieniędzy unijnych w latach 2014–2020. Problem w tym, że spośród około 200 osób, które zjawiły się wieczorem w Centrum Promocji Kultury, większość stanowili przedstawiciele organizacji zainteresowanych pozyskaniem tych pieniędzy na swoją działalność. – Warszawa jest miastem ogromnie zróżnicowanym społecznie. Praga Południe, gdzie się spotykamy, to dzielnica, w której miasto przeznacza najwięcej na zasiłki społeczne, tu znajduje się najwięcej świetlic, a wyniki szkolne wyraźnie odstają od przeciętnej. 30 proc. mieszkań nie ma centralnego ogrzewania, a 20 proc. łazienki – mówił dyr. Tomasz Pactwa. – To nie przypadek, że pierwsza z debat społecznych odbywa się właśnie na Pradze Południe – podkreślił wiceprezydent Michał Olszewski. Według danych przytoczonych przez Tomasza Pactwę (dostępne są również w internecie na stronie http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl), największym wyzwaniem dla przyszłości miasta będzie starzejące się społeczeństwo. – Już dziś Warszawa wydaje 75 milionów złotych na domy społeczne dla 1800 osób, kolejne 20 milionów na usługi opiekuńcze dla 6 tys. osób w ich miejscach zamieszkania. 80 milionów złotych kosztują nas ulgi dla osób powyżej 70. roku życia, a 61 milionów bilet seniora. A ponieważ starzenie się społeczeństwa będziemy obserwować co najmniej do 2050 r., obciążenia dla budżetu miasta będą coraz większe – mówił dyrektor BPiPS. Debata skoncentrowała się także na problemach bezrobocia, biedy i bezdomności. – Te problemy będą wśród priorytetów unijnych funduszy spójności społecznej na lata 2014–2020 – podkreślał w trakcie spotkania prof. Mirosław Grewiński z Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP im. Janusza Korczaka w Warszawie, który chwalił miasto za dużą liczbę realizowanych projektów społecznych w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, ale jako niski określił kapitał społeczny i kulturowy miasta. – Miasto to dla większości ludzi supermarket, do którego można wejść i wyjść – dodał. Według uczestniczącego w debacie Jakuba Wygnańskiego, badacza organizacji pozarządowych, do istniejących problemów Warszawy należy dziś dodać brak właściwej polityki skierowanej do młodzieży i seniorów, problemy zamykania się ludzi w strzeżonych osiedlach i postępującą izolację wynikającą z zanikania ważnych społecznie więzi, także rodzinnych. Ich odbudowa, nazywana technicznie reintegracją, ma być także jednym z priorytetów funduszy społecznych UE w najbliższych 7 latach. – To pewnie ostatni tak sowity plan finansowy. Drugi taki plan Marshalla pewnie się już nie powtórzy – podkreślał prof. Mirosław Grewiński.

Też o seniorach

W drugiej części spotkania głos zabrało kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych z Warszawy. Wśród zgłoszonych wobec władz miasta postulatów, dotyczących finansowania polityki społecznej w mieście, powtarzały się zwłaszcza apele o poprawę sytuacji osób najstarszych: od stworzenia stanowiska pełnomocnika miasta ds. seniorów, przez większe wsparcie dla klubów i uniwersytetów trzeciego wieku, po uruchomienie programu bilansu osób starszych pozwalającego ocenić ich realne potrzeby zdrowotne i społeczne, czy budowę wind w osiedlach czteropiętrowych bloków. Kolejna debata, tym razem poświęcona innowacyjności w Warszawie, odbędzie się 28 lu- tego. W marcu zorganizowane zostanie także spotkanie o rozwoju zrównoważonym miasta. – Ma- my czas do połowy 2014 r., kiedy jako miasto powinniśmy złożyć do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego plan działań dotyczący dysponowania środkami unijnymi – mówi wiceprezydent Michał Olszewski.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama