Nowy numer 48/2020 Archiwum

Nie wychowujemy seksualności

– Grupa edukatorów seksualnych PONTON to organizacja przestępcza – powiedział ks. Marek Dziewiecki podczas sympozjum naukowego na UKSW. Mocne słowa, bo i temat mocny.

Sympozjum naukowe „Ludzka seksualność. Piękno czy zagrożenie”, które 8 czerwca odbyło się w auli Schumana na UKSW, to odpowiedź na wkraczającą coraz pewniejszym krokiem do polskiej edukacji ideologię gender. – Jednym z bezpośrednich impulsów, do zorganizowania tej konferencji są książki wykorzystywane jako tzw. pomoce naukowe w polskich szkołach, często bez zgody rodziców. Treść w nich zawarta jest tak głęboko raniąca, że może młodemu człowiekowi wyrządzić krzywdę na całe życie – tłumaczyła z ramienia jednego z organizatorów prof. Maria Ryś.

I dodała: – Dlatego pilnie chcemy poruszyć tę tematykę, z jednej strony pokazując piękno ludzkiej seksualności i próbując odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Pan Bóg stworzył nas mężczyzną i kobietą, z drugiej – mówiąc o poważnych zagrożeniach, z których największym jest egoizm. Na otwarte spotkanie w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przyszli zarówno nauczyciele, katecheci, osoby duchowne, rodzice i młodzi ludzie. Sympozjum otworzył abp diecezji warszawsko-praskiej Henryk Hoser, który podkreślił, że relacje międzyludzkie – także te seksualne – mają być wymianą darów osobowych. Zaproszeni prelegenci mówili m.in. o wychowaniu seksualnym w kontekście teologii ciała, semantycznej przemianie słów: seks i płeć, wielowymiarowym ujęciu ludzkiej seksualności w praktyce naprotechnologii. Poruszany był także temat in vitro, skutków demoralizacji dzieci i młodzieży, różnych typów edukacji seksualnej, rozmów z dziećmi o płciowości czy odkrywaniu prawdy o ludzkiej seksualności. Nie zabrakło mocnych słów o „przyjemności stawianej ponad dobro drugiego człowieka” czy „potencjale katechetów jako Bożych edukatorów seksualnych”. Najwięcej emocji wzbudziło wystąpienie ks. Marka Dziewieckiego, który jako jedno z największych zagrożeń w dziedzinie edukacji seksualnej wskazał działalność Grupy Edukatorów Seksualnych PONTON. – Po przeanalizowaniu treści strony internetowej edukatorów stwierdzam, że jest ona przykładem grupy o charakterze przestępczym – powiedział duchowny i wskazał na trzy powody: – PONTON próbuje wprowadzić do szkół program, który skutkował zwiększeniem liczby ciąż, aborcji i chorób przenoszonych drogą płciową wśród nieletnich w innych krajach. To działanie na szkodę państwa. Po drugie, PONTON narusza zapisy konstytucji, której art. 48 ust. 1 stanowi, iż to „rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”. Z kolei art. 53 ust. 3 konstytucji RP gwarantuje rodzicom prawo do zapewnienia dzieciom wychowania moralnego zgodnego z własnymi przekonaniami. Edukatorzy mogliby zwracać się ze swoją ofertą programową do rodziców, ale zwracając się bezpośrednio do dzieci i młodzieży, łamią konstytucję. Poza tym organizacja ta posługuje się kłamstwami i zachęca wychowanków do działania na ich szkodę, np. namawiając dziewczęta poniżej 16. roku życia do oszukiwania lekarzy poprzez twierdzenie, że mają zgodę rodziców na stosowanie antykoncepcji hormonalnej. Duchowny zaznaczył jednak, że wychowanie seksualne jest potrzebne, ale musi być zintegrowane z całym człowiekiem. – Nie wychowujemy seksualności, ale człowieka, który dysponuje seksualnością – uważa ks. Dziewiecki. Spotkanie zakończyło się burzliwą dyskusją Grupy Edukatorów Seksualnych PONTON z rodzicami i psychologami. – Nasza organizacja nigdy nie ingeruje w to, co rodzice mówią swoim dzieciom. Absolutnie nie podważamy władzy rodzicielskiej. Jesteśmy grupą, która poniekąd wykonuje pracę, jaką powinna wykonywać polska szkoła, a powinna dostarczać dzieciom obiektywnej, naukowej wiedzy na temat seksualności – argumentowała Paulina Wawrzyńczyk, edukatorka seksualna z PONTONU. Sympozjum naukowe zorganizowały: Archikonfraternia Literacka, Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW i Towarzystwo Uniwersyteckie „Fides et Ratio”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama