Nowy numer 44/2020 Archiwum

"Znudzeni", czyli co z tą młodzieżą?

Kolejna debata z cyklu "Myśląc z Wojtyłą...". Tym razem zaproszeni goście pochylili się nad problemem wychowania i przygotowania młodzieży do życia w Kościele.

Na Papieskim Wydziale Teologicznym odbyło się sympozjum pt. "Co z tą młodzieżą?”. Spotkanie jest realizacją cyklu debat "Myśląc z Wojtyłą...”. Na spotkanie składały się aż 3 wykłady, wygłoszone przez duszpasterza, socjologa i psychologa. Wśród zaproszonych gości byli: kard. Kazimierz Nycz, ks. dr Piotr Pawlukiewicz, ks. prof. Sławomir Zaręba oraz Agata Balcerzak.  Sympozjum towarzyszyły także debaty o tym, jakimi doświadczeniami może wymienić się młode pokolenie i Kościół.

- Wśród podejmowanych przez nas spraw nie mogło zabraknąć tematu młodzieży. Mówią o niej "znudzona na samym początku życia, łowcy wrażeń". Jaka ona naprawdę jest? – zaczął tym pytaniem spotkanie rektor PWT ks. Krzysztof Pawlina.

Ks. Pawlukiewicz, wybitny rekolekcjonista, wspominał swoje spotkania z młodzieżą. Nie pracuje z nią w duszpasterstwie, ale pilnie obserwuje młodych. Okazuje się, że środowiska duszpasterskie są dla nich coraz ważniejsze. Ale zwrócił też uwagę, że następuje rozluźnienie obyczajowości.

– Podczas głoszenia rekolekcji młodzież często zadaje mi pytania o seks. Dlatego dobrze byłoby, aby wysyłać do młodych świeckich katechetów, żyjących w rodzinach, którzy potrafią wyjaśnić istotę małżeństwa i rodziny – mówił podczas głoszenia swojej części wykładu. Jeśli chodzi o wsparcie duchowe dla młodzieży, mówił, że trzeba pamiętać, iż nie należy tworzyć na plebanii rodziny zastępczej. Aby nie było "fajniej” u księdza niż w domu. – Trzeba patrzeć na młodych z wielką cierpliwością. My mamy im pokazać, że miłość Boża jest nieskończona – powiedział na zakończenie wystąpienia.

Ks. prof. Zaręba przygotował prezentację "Centralna czy peryferyjna pozycja religii w życiu polskiej młodzieży?”. Pokazała ona dobitne zmiany społeczne, które nie są obojętne dla kreowania postaw młodzieży. Ks. profesor podkreślił, że wielość systemów kulturowych nie sprzyja budowaniu modelu pozytywnych wartości. Zastanawiał się, na ile przekazywanie wartości religijnych jest obecne w domach rodzinnych młodych ludzi. – Cechą wspólną wszystkich pokoleń jest kryzys autorytetów – mówił. – Dzisiejsza młodzież jest niekiedy spontaniczna religijnie, o czym świadczy najlepiej zaangażowanie młodych po śmierci Jana Pawła II.

A. Balcerzak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej mówiła o zagrożeniach i szansach młodych ludzi. Dużą część jej prezentacji zajęła kwestia seksualizacji kobiet i dziewcząt oraz upijania się młodzieży. Mówiła, że więzi rodzinne i religijność są ważnymi czynnikami, które warunkują podejmowanie zachowań problemowych, takich jak uzależnienie od alkoholu czy narkomania.

W drugiej części spotkania była debata. Skład panelu uzupełnili ks. dr Robert Skrzypczak, ks. Mirosław Maliński, o. Dariusz Cichor oraz Dariusz Kwiecień. Odpowiadali oni także na pytania widowni. Sympozjum zorganizowane zostało przez: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, kwartalnik "Więź", Instytut Papieża Jana Pawła II, Centrum Myśli Jana Pawła II, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Katolicką Agencję Informacyjną i Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama