Wy bierzecie odpowiedzialność

Msza św., złożenie kwiatów przy grobie swojego patrona kard. Stefana Wyszyńskiego i bal. Tak ASK Soli Deo celebrowało ćwierćwiecze działalności.

- Tym się różnicie od duszpasterstwa akademickiego, że podejmujecie zadania na własną odpowiedzialność. Kapłan pełni rolę kapelana. Wyczuwajcie te sprawy, które należy podjąć. To jest wasze zadanie. To jest wasza odpowiedzialność - skierował się w homilii do członków i absolwentów Soli Deo kard. Kazimierz Nycz.

Podziękował za zgłaszane przez 25 lat inicjatywy. - Dziękuję za działalność kulturalną, za organizowanie debat oraz spotkań naukowych i popularno-naukowych. Dziękuję za organizowanie dni refleksji. Bardzo dziękuję za odkrywanie fundamentów, na których człowiek buduje swoje życie - mówił.

Eucharystię koncelebrowali m.in. ks. Jacek Siekierski, rektor kościoła św. Anny, ks. Bogdan Bartołd, proboszcz parafii archikatedralnej i ks. prałat Józef Maj, kapelan stowarzyszenia.

W Mszy św. uczestniczyli rektorzy Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej. Po Eucharystii przy grobie kard. Stefana Wyszyńskiego modlono się i złożono kwiaty. Zwieńczeniem uroczystości jubileuszowych był bal dla członków, sympatyków i absolwentów Soli Deo.

Wieczór był okazją do wspomnień. - Zanim jeszcze oficjalnie zarejestrowaliśmy stowarzyszenie, przez dwa lata skupialiśmy środowisko akademickie, które chciało reprezentować katolików na uczelniach. To była działalność jawna, ale nielegalna. Zaczęliśmy na Politechnice Warszawskiej i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Nasza inicjatywa to było takie poszerzanie sfery wolności i budowa autonomicznego środowiska akademickiego. Idea, którą zaczęliśmy wtedy realizować, jest nadal aktualna dla ASK Soli Deo, ale też dla jego absolwentów. Głównymi kierunkowskazami stowarzyszenia są: miłość i wierność kościołowi rzymskokatolickiemu, działanie na terenie środowiska nauki i pracy, podejmowanie różnych form działalności, w tym w organach samorządu akademickiego i studenckiego, by bronić wartości katolickie, głębokie poszanowanie ojczystej tradycji, kultury, historii i języka, walka o wolność Polski, tworzenie w naszych strukturach miejsca dla osób z różnych grup formacyjnych o różnych charyzmatach gotowych działać dla dobra wspólnego, a także obrona dzieci poczętych i wartości, jaką jest rodzina. Uznajemy postawę i nauczanie kard. Wyszyńskiego jako ważny punkt orientacyjny w zmieniającej się rzeczywistości. Sama nazwa stowarzyszenia jest zaczerpnięta z zawołania na herbie Prymasa Tysiąclecia - mówił Piotr Gryza, współzałożyciel ASK Soli Deo.

Obecnie stowarzyszenie działa na terenie 8 warszawskich uczelni publicznych: Akademii Pedagogiki Specjalnej, SGGW, SGH, UW, PW, UKSW, WAT i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..