Nowy numer 44/2020 Archiwum

Wyjeżdżasz w dniu wyborów? Załatw zaświadczenie

Dziś urzędy czynne dłużej. Jutro mija termin.

Osoby, które w wyborach do parlamentu 25 września będą głosować poza swoim miejscem zamieszkania, muszą mieć zaświadczenie o prawie do głosowania.Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Można je zdobyć jeszcze do piątku. Ponieważ czasu zostało niewiele, delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich 22 października będą czynne dłużej. Na klientów czekają w godz. 8-20.

Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w urzędzie dzielnicy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do piątku, 23 października 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienia (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym dotychczas był ujęty.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zgubić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wnioski składa się w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się na stronie www.wybory.um.warszawa.pl  oraz stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy www.bip.warszawa.pl

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama