Nowy numer 43/2020 Archiwum

Komunikacja, oświata, inwestycje

Warszawa ma projekt budżetu. Komisja Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy rozpoczyna prace nad opiniowaniem projektów wydatków na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042.

Najważniejsze elementy projektu budżetu Warszawy na przyszły rok to wysokie nakłady na zakup usług komunikacji publicznej, na co przeznaczone zostanie 2,734 mld zł, czyli o 321 mln zł więcej niż w 2015 r. W 2016 r. szczególnie wysokie będą wydatki na oświatę, w tym na nakłady inwestycje. Ich wartość wyniesie 3,294 mld zł, tj. o 133 mln zł więcej niż planowane wydatki w tym zakresie w 2015 r. Finansowanie inwestycji planowane jest na kwotę ponad 2,583 mld zł.

- W 2016 roku Warszawa będzie mieć budżet zapewniający prawidłowe funkcjonowanie oraz rozwój miasta. To, jak Warszawa rozkwita i pięknieje, widzimy każdego dnia. Jest to możliwe dzięki dziesiątkom miliardów zainwestowanych w stolicę w ostatnich latach oraz zaangażowaniu mieszkańców we współtworzenie naszego budżetu - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Podstawowym źródłem dochodu miasta jest podatek od osób fizycznych, który w 2016 r. osiągnie poziom 4,544 mld zł, ponad jedną trzecią wszystkich dochodów. Będzie wyższy o 304 mln zł niż planowany na obecny rok. Dochody ze sprzedaży lokali i nieruchomości wyniosą ponad 0,5 mld zł.

Łącznie planowane dochody budżetowe na 2016 r. wyniosą 13,369 mld zł i będą niższe o 582 mln zł, czyli o 4,2 proc. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. Główne przyczyny niższego poziomu przyszłorocznych dochodów w stosunku do 2015 r. to ograniczenie wpływów pieniędzy unijnych, wynikające z kończącej się tzw. perspektywy unijnej, niższe planowane dochody z dywidend od spółek oraz niższe dochody z dotacji z budżetu państwa (przewiduje się ich wzrost w trakcie roku budżetowego).

Wprawdzie projekt budżetu przewiduje, że nominalne zadłużenie miasta spadnie o 181 mln, ale i tak wyniesie ono prawie 42,5 proc. sumy dochodów.

Największe wydatki inwestycyjne dotyczyć będą następujących zadań:

  • Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska - odc. węzeł Marsa do granicy miasta - 265,148 mln zł;
  • Budowa Szpitala Południowego - 179,993 mln zł;
  • Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej - 125 mln zł.

Wydatki w ramach Wieloletniej Perspektywy Finansowej do 2023 roku wyniosą ponad 16,5 mld zł. Najważniejsze inwestycje w WPF to:

  • Rozbudowa II linii metra pomiędzy stacją Powstańców Śląskich i STP Mory wraz z zakupem taboru oraz budowa III linii metra na odcinku Stadion Narodowy-Gocław - 6,37 mld zł;
  • Budowa Szpitala Południowego - 424 mln zł;
  • Budowa sali koncertowej na potrzeby orkiestry Sinfonia Varsovia - 280 mln zł;
  • Inwestycje nadwiślańskie (m.in. rozbudowa bulwarów, modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego) - 239 mln zł.

Sesja budżetowa rady planowana jest na 10 grudnia. Pełen tekst projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama