Nowy numer 43/2020 Archiwum

Historyczna perełka

Do zbiorów Archiwum Akt Nowych trafiły oryginały m.in. dokumentów z przygotowania Specjalnej Akcji Bojowej KOPPE. Wśród unikatów jest także pismo powołujące do istnienia Batalion AK „Zośka”.

Dokument ten, datowany na 1 września 1943 r., znalazł podczas porządków w swoim domu Zbigniew Ostoja-Rylski ps. „Brzoza”, żołnierz Batalionu AK „Parasol”. – W pierwszej chwili zdębiałem. Akt musiał zawieruszyć się wraz z innymi drukami, które przechowywałem – wspominał. Oryginał wraz z innymi zbiorami batalionu został przekazany do Archiwum Akt Nowych. 31 stycznia placówka wzbogaciła się także o inne historyczne pamiątki. – Dokumenty Batalionu „Parasol” przekazał nam jeden ze znanych badaczy państwa podziemnego, który chciał pozostać anonimowy. Jest to dar dla zbiorów państwowych. Będziemy je udostępniać na naszej stronie internetowej – wyjaśnia Mariusz Olczak z AAN. Anonimowy darczyńca przekazał instytucji komplet dokumentów z przygotowania Specjalnej Akcji Bojowej KOPPE z lipca 1944 r. Znalazły się wśród nich m.in. oryginalna mapa Krakowa, używana przez uczestników akcji, wykazy wydatków poniesionych w czasie przygotowania akcji, wykazy podróży żołnierzy Batalionu „Parasol” między Warszawą a Krakowem, notatki, meldunki Stanisława Leopolda ps. „Rafał”, Haliny Grabowskiej ps. „Zeta”, Wojciecha Czerwińskiego ps. „Orlik”. Obszerne materiały ze szkolenia wojskowego i samochodowego przygotowane i opracowane zostały przez instruktora samochodowego pchor. Kazimierza Glazera ps. „Sam” z komórki Moto oraz Mariana Buczyńskiego ps. „Zapiewajło”. – W tym zbiorze najcenniejsze są akta z przygotowania zamachu na Wilhelma Koppe, wyższego dowódcy SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie. Do tej pory wszelkie informacje posiadaliśmy z relacji, teraz mamy ich uzupełnienie w postaci dokumentów – mówi Mariusz Olczak. W uroczystości przekazania oryginałów wzięła udział także wiceminister kultury Magdalena Gawin. Podziękowała uczestnikom Powstania Warszawskiego za przekazywanie kolejnym pokoleniom wartości, którymi sami kierowali się, walcząc o ojczyznę. – Archiwum Akt Nowych podejmuje starania, aby cały zbiór z tego okresu wpisać na listę światowego dziedzictwa kulturowego – zaznaczył Tadeusz Krawczak, dyrektor placówki. Do Archiwum trafiły także historyczne pamiątki związane z działalnością innego żołnierza batalionu „Parasol”, Wojciecha Świątkowskiego ps. „Korczak”. Dotyczą one jego współpracy z Janem Rodowiczem ps. „Anoda”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama