Nowy numer 4/2021 Archiwum

Szkoły z duszą

Reforma edukacji zmienia nieco dotychczasową mapę szkół katolickich w Warszawie. Na kolejnych stronach zamieszczamy ich aktualny stan. Na stronach XII–XIII znalazły się szkoły podwarszawskie. Część wygaszanych gimnazjów przekształca się w podstawówki, inne w licea. Ale rodzice, pragnący posłać swoje pociechy do placówki kształcącej zgodnie z ich wartościami, wciąż mają z czego wybierać. Chcemy to ułatwić. 

Katolicki Zespół Edukacyjny „Ogrodowa” Federacji Sodalicji Mariańskich

ul. Ogrodowa 3a (dojazd od ul. Elektoralnej) tel. 22 620 36 58 www.ogrodowa.pl Jedna z najstarszych szkół niepublicznych w Polsce: prowadzi oddział przedszkolny i Katolicką Szkołę Podstawową nr 7 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. W miejsce wygaszanego gimnazjum powstaje Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki. W liceum kładzie się nacisk na naukę języków obcych; profile: język polski i historia lub rozszerzona matematyka. Mała liczba uczniów w klasie. Duchową opiekę nad szkołą sprawuje kapłan. Czesne płatne przez 12 miesięcy: 900 zł za pierwsze dziecko w Zespole, 750 za drugie i 650 za trzecie.

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Tomasza Nocznickiego 7 tel. 22 864 92 50 www.spr3bielany.edu.pl W  związku z reformą w szkole tworzone będą klasy siódme. W klasach VIIa i VIIb uczniowie będą realizowali program nauczania włączającego metodę CLIL (zintegrowane nauczanie języka obcego i przedmiotów niejęzykowych, takich jak geografia, biologia, chemia), a w klasie VIIc autorski program nauczania matematyki na podstawie programu prof. Wojciecha Guzickiego i pod patronatem Wydziału Matematyki UW. Szkoła działa od 2003 r., od września powstaną trzy klasy pierwsze. W niektórych klasach I–III realizowane są elementy pedagogiki Marii Montessori. Rekrutacja trwa. Czesne w systemie 12-miesięcznym: 1040 zł za pierwsze dziecko, 920 za drugie i 800 za trzecie. Wpisowe: 1000 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego

ul. Racławicka 14 tel. 22 845 17 42 www.sp.spr.edu.pl Szkoła, nazywana „Biedronkami” z powodu swojego patrona i starej siedziby przy ul. Biedronki, mieści się w budynku franciszkanek na Starym Mokotowie. W sumie liczy ok. 180 uczniów, po dwie klasy na każdym poziomie. W części klas 1–3 nauka prowadzona jest z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori. Ze szkołą podstawową związane jest wygaszane gimnazjum. W jego siedzibie na Kabatach, przy ul. Wąwozowej 28, trwa rekrutacja. Czesne w systemie 12-miesięcznym: 1000 zł.

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek im. bł. Matki Marceliny Darowskiej

ul. Jerzego Zaruby 2 tel. 22 649 38 26 www.szkolaniepokalanek.com Prowadzona w Warszawie przez niepokalanki od 1990 r., na Ursynowie działa od 2001 roku. W szkole obowiązuje jednolity strój. Nawiązuje do tradycji zapoczątkowanej przez bł. Matkę Marcelinę, założycielkę zgromadzenia. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci kończące Prywatne Przedszkole Sióstr Niepokalanek. Czesne: 700 zł płatne przez 10 miesięcy. Wpisowe: 1000 zł.

Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74 im. bł. Honorata Koźmińskiego

ul. Smoleńskiego 31 tel. 22 832 27 07 www.smolenskiego.edu.pl Wraz z wygaszanym gimnazjum należy do Zespołu Szkół Sióstr Imienia Jezus. Zgromadzenie prowadzi także przedszkole. Rekrutacja do klas pierwszych oraz dodatkowy nabór do kl. VII, w tym do klasy z rozszerzonym programem j. polskiego i historii (obowiązuje test). Składanie wniosków o przyjęcie do kl. VII: 28 kwietnia. Czesne: jedno dziecko – 1000 zł, dwoje – 1600 zł, troje – 2000 zł. Wpisowe 1000 zł.

Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109 im. Świętej Rodziny

ul. Wóycickiego 1/3 bud. 18 tel. 22 835 45 48 www.ksp109.waw.pl Jedna z dwóch szkół prowadzonych przez Fundację na rzecz Rodziny, objęta patronatem naukowym Wydziału Pedagogicznego UKSW. Uczniowie mają do dyspozycji 40 różnych kół zainteresowań. Duży nacisk kładzie się na rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych. Czesne: 690 zł. Nabór na listy rezerwowe.

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin oraz Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II

ul. M. Grzegorzewskiej 10 tel. 22 641 52 09 www.spprzymierze.edu.pl www.loprzymierze.edu.pl Kilka wolnych miejsc do klasy II. Do 29 marca nabór do VII klasy matematycznej pod patronatem Wydziału Matematycznego UW (egzamin 1 kwietnia). Laureaci konkursów kuratoryjnych dla uczniów szkół podstawowych z matematyki i informatyki zostaną przyjęci bez egzaminu. W każdej klasie 4 godziny j. angielskiego plus j. niemiecki lub francuski. Czesne: 1100 zł przez 12 miesięcy, wpisowe: 1100 zł. W tym samym budynku istnieje Liceum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II, prowadzone pod patronatem UKSW. Spotkanie informacyjne dla kandydatów do liceum: 25 marca godz. 10. Czesne w systemie 12-miesięcznym: 1000 zł. Wpisowe: 900 zł.

Katolicka Szkoła Podstawowa Fundacji na rzecz Rodziny

ul. Przy Bażantarni 3 tel. 22 859 20 40 www.kspursynow.pl Szkoła działa w budynku parafii bł. Władysława z Gielniowa. Zajęcia rozpoczynają się o 8.30. Bezpłatne zajęcia dodatkowe. Liczba uczniów: ok. 130. Rekrutacja zamknięta. Czesne: informacja u dyrektora. Wpisowe: 1200 zł (dla dzieci z prowadzonego przez Fundację przedszkola – 1000 zł).

Katolicki Zespół Edukacyjny im. ks. Piotra Skargi

ul. Bema 73/75 tel. 22 631 90 20 www.pod.skarga.edu.pl Istnieje od 2002 r. przy parafii św. Stanisława BM. Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi prowadzi rekrutację do klasy „0” oraz I i uzupełniającą do kl. VII, powstającej w miejsce wygaszanego gimnazjum. W ramach Zespołu działa również Przedszkole Publiczne „Kwiatki św. Franciszka”. Czesne: jedno dziecko – 850 zł, dwoje – 1573, troje – 2168 zł. Wpisowe: 850 zł.

Kolegium św. Stanisława Kostki

ul. Bobrowiecka 9 (budynek A) tel. 22 559 21 10 www.liceumpolonijne.edu.pl Od 2003 r. Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Kolegium św. S. Kostki Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców kontynuuje tradycje przedwojennej szkoły założonej przez polską arystokrację w 1908 roku. Kształci młodzież z Polski oraz z rodzin polskiego pochodzenia ze Wschodu. Uczniowie z zagranicy, także słabiej znający język, otrzymują nieodpłatnie: naukę, zakwaterowanie w bursie przyszkolnej, całodzienne posiłki oraz opiekę wychowawców. Ich kształcenie wspiera Fundacja „Dla Polonii”. Rekrutacja do 31 maja. Kolegium prowadzi wygaszane gimnazjum oraz nabór do klas 0–VII Szkoły Podstawowej. Czesne: 950 zł miesięcznie przez 10 miesięcy (dla Polonii – 500 zł).

Publiczna Szkoła Podstawowa Kolegium Zakonu Pijarów

ul. Gwintowa 3 22 841 28 76 www.warszawa.pijarzy.pl Zakon ma czterowiekową tradycję edukacyjną i wychowawczą, realizowaną w triadzie „szkoła, świątynia, stadion”. Szkoła przy sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży powstała w 1992 roku. Rekrutacja do klas „0” zakończona. W 2015 r. w pobliżu otwarto także Pijarskie Przedszkole, do którego rekrutacja trwa cały rok.

Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka

ul. Teresińska 9 tel. 22 840 16 27 www.franciszek.edu.pl Szkoła Zgromadzenia Sług Jezusa, ze względu na funkcjonujące w szkole dwa oddziały przedszkolne, w tym roku nie prowadzi rekrutacji do kl. I. Szkoła kameralna: ok. 200 uczniów. Rekrutacja uzupełniająca do pozostałych klas. Obowiązuje strój szkolny. Brak czesnego.

I Katolickie Liceum Społeczne

ul. Migdałowa 4 tel. 783 201 101 www.ikls.edu.pl Od 1991 r. do czerwca 2016 r. szkoła mieściła się w budynku katechetycznym parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie. Dziś Fundacja im. Stanisława Konarskiego prowadzi ją pod nowym adresem. Kameralne warunki i niewielkie zespoły klasowe, maks. 12 osób. Czesne 600 zł przez 10 miesięcy. Wpisowe: 500 zł.

Szkoły Sióstr Zmartwychwstanek

ul. Krasińskiego 31 tel. 22 663 87 77 www.szarotka.edu.pl Siostry zmartwychwstanki w 2015 r. powróciły do wieloletniej tradycji nauczania również na szczeblu podstawowym. Trwa rekrutacja do klasy I i klasy VII Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. bł. s. Alicji Kotowskiej. Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego czeka jeszcze na uczniów do klas z rozszerzonymi programami nauczania przedmiotów: humanistycznym lub biologiczno-chemicznym i matematyczno-geograficznym. Czesne: 750 zł przez 12 miesięcy (szkoła podstawowa), 700 zł przez 12 miesięcy (klasy pierwsze i drugie liceum) lub 850 zł przez 10 miesięcy (klasy trzecie). Wpisowe: 400 zł lub 500 zł. Opłata za internat (dla dziewcząt spoza Warszawy) – 400 zł przez 10 miesięcy. Koszt uszycia obowiązkowych mundurków – ok. 300 zł. Szkoły są koedukacyjne.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi

ul. Czerniakowska 137 tel. 22 841 38 54 www.nazaretanki.edu.pl Mocna strona: języki obce oraz otwartość na uczniów powracających do Polski z innych systemów edukacyjnych oraz dla obcokrajowców. Szkoła prowadzi Program Matury Międzynarodowej IB DP. Posiada internat. Od 1 września rusza także Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek z klasami dwujęzycznymi, z osobnymi klasami dla dziewcząt i chłopców. Planowane jest uruchomienie co najmniej klas I i VII. Dzień otwarty: 1 kwietnia. Czesne: 900 zł miesięcznie, klasy dwujęzyczne VII–VIII – 1150 zł, z maturą międzynarodową 1800 zł miesięcznie. Wpisowe: 1000 zł.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. R. Archutowskiego

ul. Dewajtis 3 tel. 22 839 08 40 www.archutowski.edu.pl Liceum założone w 1997 roku. Organem prowadzącym jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej, które w tym samym miejscu prowadziło Katolickie Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki. Liceum oferuje autorski program kulturoznawczy pod patronatem naukowym Wydziału Humanistycznego UKSW, internat dla uczniów spoza Warszawy, dobre warunki lokalowe i położenie w Lesie Bielańskim. Patronat dydaktyczno-wychowawczy nad częścią procesu kształcenia w liceum objął Wydział Prawa Kanonicznego UKSW. Jedyne w Warszawie publiczne liceum katolickie bez czesnego.

Prywatne Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny

ul. Piękna 24/26 tel. 22 621 52 54 www.platerki.pl Właścicielem i organem prowadzącym w XIX-wiecznej kamienicy Szkołę Podstawową oraz wygaszane gimnazjum jest Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater-Zyberkówny, reaktywowane w 1990 roku. Szkoła została założona przez patronkę w 1883 roku. We wrześniu 2014 r. ponownie otworzyła swoje podwoje dla chłopców, którzy rozpoczęli naukę w szkole podstawowej. Od nazwiska patronki uczennice nazywane są popularnie Platerkami, chłopcy – Zyberkami, a dzieci z istniejącego przy szkołach przedszkola– Cecylkami. Od września wznawiane jest Liceum Ogólnokształcące z oddzielnymi klasami męskimi i żeńskimi. Szkoła oferuje bowiem edukację zróżnicowaną, opierającą się na założeniu, że chłopcy i dziewczęta od pewnego wieku uczą się i rozwijają inaczej, dlatego potrzebują innego podejścia do nauki. W szkole obowiązują mundurki. Czesne: 1200 zł w szkole podstawowej i gimnazjum.

Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej

ul. Azaliowa 10 tel. 22 815 20 53 www.felicjanki.edu.pl „Szkoła w Wawrze”, a obecnie – „szkoła w Marysinie Wawerskim”, założona w 1911 r. przez Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo wykształciła ponad 4 tys. dzieci. W 1991 r. powołano Szkołę Podstawową Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej, a w 1999 r. – gimnazjum. Siostry prowadzą również przedszkole. Szkoła przyjmuje dziewczęta i chłopców. W każdej klasie uczy się średnio 24 uczniów. Zajęcia rozpoczynają się o 8.20. Wtedy uczniowie i nauczyciele spotykają się na wspólnym słuchaniu i rozważaniu słowa Bożego. Program poszerzony o naukę języka angielskiego od pierwszej klasy i elementy informatyki od IV klasy. W klasach IV–VI część tych zajęć odbywa się w grupach zaawansowania. Czesne: 550 zł, wpisowe: 550 zł. Rekrutacja trwa. •

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama