Nowy numer 48/2020 Archiwum

500+ to nie wszystko

O efektach degenderyzacji polityki rodzinnej, postrzeganiu domowej opieki nad dziećmi, wartości ekonomicznej pracy mam w domu oraz wspieraniu rodzin przez państwo mówić będą 22 września w Warszawie eksperci międzynarodowego kongresu organizowanego przez Ordo Iuris.

22 września 2017 r. Ordo Iuris organizuje międzynarodową konferencję "Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej".

Podczas konferencji  poruszone zostaną tematy związane z prawem rodzinnym, jak również aspekty ekonomiczne polityki rodzinnej oraz możliwości wsparcia rodziny przez państwo.

W konferencji wezmą udział polscy i międzynarodowi eksperci z zakresu prawa rodzinnego, m.in. dr Stephen Baskerville z Patrick Henry College, dr Bryce Christensen z Uniwersytetu Southern Utah, Belinda Brown z University College London, czy dr László Márki z Węgierskiej Akademii Nauk, prezes Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin. Do udziału w konferencji zaproszeni są szczególnie prawnicy, przedstawiciele prorodzinnych fundacji i stowarzyszeń oraz urzędnicy odpowiedzialni za kwestie polityki rodzinnej. Szczegóły i rejestracja na: rodzina.ordoiuris.pl.

Konferencja odbędzie się w dawnym gmachu Biblioteki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz tygodnik "Gość Niedzielny".

Program konferencji:

9.00 - 9.30 Rejestracja

9.30 - 10.00 Powitanie i wystąpienia wprowadzające: prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Ordo Iuris; Katalin Novák – Sekretarz Stanu ds. Rodziny i Młodzieży, Ministerstwo Zasobów Ludzkich, Węgry; Bartosz Marczuk – podsekretarz, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

10.00 – 11.15 Panel I - Konstytucyjne i aksjologiczne uwarunkowania polityki rodzinnej

 • Konstytucyjny status rodziny w Polsce, prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Ordo Iuris
 • Prawnokonstytucyjny status dziecka, dr Marcin Stębelski, Uniwersytet Warszawski
 • Rosnąca rola państwa w życiu rodziny, dr Stephen Baskerville, Patrick Henry College

11.15 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 13.00 Panel II - Polityka rodzinna a inne polityki państwa

 • Polityka rodzinna a polityka równości płci, dr Małgorzata Pawlus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Postrzeganie domowej opieki nad dziećmi oraz pracy zawodowej matek i ojców w dokumentach Unii Europejskiej, Karolina Pawłowska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Ordo Iuris
 • Efekty degenderyzacji polityki rodzinnej, Belinda Brown, University College London

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.15 Panel III - Wartość ekonomiczna pracy wykonywanej przez rodziców a priorytety rozwojowe państwa

 • Wartość ekonomiczna pracy domowej, dr Katalin Szép, Węgierska Akademia Nauk, Węgierski Główny Urząd Statystyczny
 • Macierzyństwo a polityka rodzinna: reewaluacja kwestii opieki oraz produktywności w gospodarstwie domowym, dr Neil Gilbert, Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley
 • Rodzicielstwo - czas i obecność rodziców poświęcone dzieciom, dr László Márki, Węgierska Akademia Nauk, prezes Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin

15.15 – 15.45 Przerwa kawowa

15.45 – 17.20 Panel IV - W kierunku innowacyjnych instrumentów polityki rodzinnej

 • Świadczenia pieniężne na opiekę nad dzieckiem jako instrument polityki – korzyści i ograniczenia, prof. Jorma Sipilä, Uniwersytet w Tampere
 • Prawne ramy polityki państwa w zakresie opieki nad dzieckiem a zasada pomocniczości – ujęcie komparatystyczne, dr Tymoteusz Zych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Ordo Iuris
 • Rozpad współczesnej rodziny – żony odchodzące od mężów, dzieci dorastające bez rodziców, dr Bryce Christensen, Uniwersytet Southern Utah
 • Polityka rodzinna a polityka podatkowa, Olaf Szczypiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Ordo Iuris

17.20 – 17.30 Podsumowanie

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama