Pierwszy z ołtarzy zbudują studenci z duszpasterstwa akademickiego św. Anny, drugi – rzemieślnicy z Cechu Rzemiosł, trzeci – nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej a czwarty – Wojsko Polskie.

Trasa

Orszak procesyjny przejdzie z archikatedry ul. Świętojańską na pl. Zamkowy, następnie Krakowskim Przedmieściem, ul. Królewską na pl. Piłsudskiego. Najświętszy Sakrament będzie niesiony w zabytkowej monstrancji z bazyliki Świętego Krzyża, a ochraniać go będzie baldachim z parafii archikatedralnej.

O oprawę muzyczną przy kolejnych ołtarzach zatroszczą się: Warszawski Chór Międzyuczelniany, Chór Archikatedry Warszawskiej, Archikatedralny Chór Męski Cantores Minores oraz Chór Wojska Polskiego. Na trasie procesji śpiewem wiernych pokieruje ks. Piotr Markisz z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego.

Tradycyjnie przy każdym z czterech ołtarzy czytana będzie Ewangelia, a przy czwartym metropolita warszawski wygłosi kazanie. Uczestnicy procesji odśpiewają dziękczynne Te Deum, a po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem nastąpi zakończenie procesji. Dla tych, którzy wcześniej nie uczestniczyli we Mszy św. w katedrze Msza św. zostanie odprawiona na pl. Piłsudskiego.

Na Pradze

Uroczystości rozpoczną się od Mszy św. o godz. 10 w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana. Eucharystii będzie przewodniczył biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński, a koncelebrował biskup pomocniczy Marek Solarczyk.

Po Mszy św. rozpocznie się procesja, która zostanie poprowadzona ulicami: Al. Solidarności, Jagiellońską, bł. ks. Kłopotowskiego oraz Sierakowskiego. Ołtarze, przy których zatrzyma się procesja będą umiejscowione przy: VIII LO im. Władysława IV, siedzibie kurii u zbiegu ulic Floriańskiej, Jagiellońskiej i Kłopotowskiego, Domu Zakonnym Sióstr Loretanek oraz na placu przed katedrą. Przy ostatnim ołtarzu kazanie wygłosi bp Romuald Kamiński.

Po raz dziewiąty dywan kwiatowy ułożony wzdłuż ławek w katedrze przygotują uczniowie i ich rodzice ze szkoły "Strumienie" z Józefowa.

Uroczystości uświetni Orkiestra Miejska z Wołomina pod dyr. Łukasza Wojakowskiego.