Nowy numer 43/2020 Archiwum

Nasza wiara w liczbach

Co roku ISKK publikuje rocznik statystyczny Kościoła w Polsce. Jak wypadają warszawskie diecezje na tle innych?

Na 50 stronach „Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia” znalazły się dane o liczbie kapłanów, parafii, udzielanych sakramentów, a także o zaangażowaniu wiernych w ruchach i zrzeszeniach parafialnych. Po raz pierwszy opublikowano także dane o uczestnictwie dzieci i młodzieży w lekcjach religii. Dane dotyczą roku 2018. Policzono także zabytki nieruchome, czyli wszystkie kościelne elementy polskiego krajobrazu: kościoły, kaplice, cmentarze, a nawet przydrożne figury i krzyże. Dane ISKK pokazują, że siły apostolskie w Polsce mają się nieźle. W archidiecezji warszawskiej na 213 parafii zakonnicy prowadzą 26, a w diecezji warszawsko-praskiej na 202 parafie zakonnicy administrują 16. Wśród niemal 25 tys. księży w Polsce w obu warszawskich diecezjach pracuje w sumie 1387 księży.

Archidiecezja warszawska w 2018 r. miała również największą liczbę alumnów – 130. 50 kleryków przygotowywało się do pracy duszpasterskiej w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Są jednak diecezje, w których liczba seminarzystów jest tak mała, iż socjologowie przewidują konieczność łączenia w przyszłości tamtejszych parafii. – To pokłosie trudnej historii. Mimo upływu 75 lat od zakończenia II wojny światowej wciąż widać, że na Ziemiach Zachodnich i na Pomorzu repatrianci z Kresów nie czuli stabilizacji. I choć Kościół brał udział w integracji mieszkańców tych rejonów, wciąż obserwujemy tam niższe wskaźniki dominicantes i communicantes – mówi ks. Grzegorz Sokołowski.

Według danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, w obu warszawskich diecezjach, sięgających granicami Czerska i Niepokalanowa, a z drugiej strony Mińska Mazowieckiego i Nowego Dworu Mazowieckiego, w 2018 r. udzielono 29 215 chrztów. Tymczasem w samej tylko Warszawie urodziło się wtedy 36 909 dzieci. Spora część niemowląt, które przyszły na świat w Warszawie, chrzczona jest poza stolicą, w parafiach pochodzenia ich rodziców. Dane o uczęszczających do Kościoła i przystępujących do Komunii św. 7 stycznia przedstawił w obecności sekretarza KEP, bp. Artura Mizińskiego ks. Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

– W roku 2018 odsetek dominicantes spadł o 0,1 proc., do 38,2 proc. Natomiast wskaźnik communicantes, czyli przystępujących do Komunii św. wzrósł w stosunku do 2017 r. o 0,3 proc., do 17,3. Można więc mówić o stabilizacji tych wskaźników, choć od 2005 r., czyli od roku śmierci św. Jana Pawła II obserwujemy nieznaczny spadek tego pierwszego i stały niewielki wzrost drugiego wskaźnika – mówił ks. Wojciech Sadłoń. Dla archidiecezji warszawsko-praskiej wskaźnik dominicantes wyniósł w 2018 r. 31,7 proc., a communicantes 15,5. W archidiecezji warszawskiej odnotowano jeszcze mniejsze odsetki: 27,6 i 14,3. Po raz pierwszy dyrektor ISKK zaprezentował także nowy wskaźnik, tzw. participantes, czyli osób głębiej angażujących się w życie parafialne poprzez uczestnictwo w grupach czy zrzeszeniach katolickich, od Żywego Różańca, po grupy charytatywne. Wskaźnik participantes w 2018 roku wyniósł 8,1 proc., najwyższe wartości przyjął w diecezji przemyskiej, tarnowskiej oraz rzeszowskiej. W obu naszych diecezjach był on jednak sporo niższy: 4,8 proc. w diecezji warszawskiej i 5,8 w warszawsko-praskiej. W roku szkolnym 2018/2019 na lekcje religii w całej Polsce uczęszczało 88 proc. uczniów, ale w archidiecezji warszawskiej było to zaledwie 74,8 proc. dzieci.

Coraz gorzej wyglądają też liczby zawieranych małżeństw. Z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie wynika, że większość par, które stawały na ślubnym kobiercu w 2019 r., rezygnowała z sakramentalnego małżeństwa na rzecz związku cywilnego. Już trzy na pięć związków zawieranych jest przed urzędnikiem, a nie w kościele. Spośród 6130 ślubów udzielonych w 2019 roku w Warszawie zaledwie 2411 to małżeństwa konkordatowe. W 2018 r. na ślubnym kobiercu w Warszawie pary stawały 6502 razy. W całej archidiecezji warszawskiej zawarto w 2018 r. 4083 małżeństwa sakramentalne, w diecezji warszawsko-praskiej – 3039. Według danych Urzędu Miasta, w 2019 roku do aktów małżeństwa w Warszawie wpisano 3418 adnotacji o postanowieniach sądów dotyczących rozwodów, separacji i stwierdzeń nieważności małżeństw. – Rzeczywistość kościelna w Polsce jest dynamiczna i wymaga odczytywania znaków czasu, jak zachęca nas Sobór Watykański II – mówił ks. Grzegorz Sokołowski, socjolog z Obserwatorium Społecznego we Wrocławiu, który komentował przedstawione w siedzibie Episkopatu Polski najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama