Nowy numer 3/2021 Archiwum

To miejsce jest święte

Metropolita warszawski konsekrował kościół w parafii św. Krzysztofa na Piaskach. – Dożyliśmy czasów, gdy sacrum przestaje być świętością – mówił kardynał, prosząc wiernych o troskę o Boży dom.

Miejsce konsekrowane, kościół, jest miejscem świętym: nie można używać go do żadnych innych celów poza religijnymi. Nie można profanować go w żaden sposób. A dożywamy, niestety, czasów, gdy sacrum przestaje być świętością. W tym zamieszanym świecie potrzebna jest wasza troska o świętość i sakralność tej świątyni, o jej przeznaczenie dla rzeczy najważniejszych w życiu człowieka – mówił kard. Kazimierz Nycz podczas uroczystości konsekracji kościoła w parafii św. Krzysztofa przy ul. Niedzielskiego 3 w Warszawie.

Budowany na skale

Choć parafia powstała dekretem prymasa Polski kard. Józefa Glempa 14 września 2001 r., jej historia sięga połowy lat 90. ubiegłego wieku, gdy nieżyjący już proboszcz Chomiczówki ks. Jan Huryn poprosił metropolitę warszawskiego o delegację dla ks. Krzysztofa Sadkowskiego do tworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego dla powstającego osiedla przy ul. Kochanowskiego. 12 czerwca 2005 r. kard. Józef Glemp podpisał uroczyście akt erekcyjny nowej świątyni i wmurował kamień węgielny z Pustyni Judzkiej, poświęcony wcześniej przez papieża Jana Pawła II. Granica parafii św. Krzysztofa rozpoczyna się u zbiegu ul. Powstańców Śląskich i ul. gen. Maczka, wpada na ul. Reymonta, skręca w ul. Kochanowskiego i jej środkiem dobiega do ul. Literackiej. Następnie środkiem ul. Literackiej dochodzi do ul. Libawskiej i dalej do ul. gen. Maczka. 6 września metropolita warszawski poświęcił ściany kościoła, ołtarz i wiernych. W tym akcie nawiązał do chrztu, który czyni z wiernych świątynię Ducha Świętego. Po liturgii słowa nastąpiło namaszczenie olejem ołtarza i ścian, a następnie, po okadzeniu kościoła, rozświetlenie wnętrza światłem bocznych świec, tzw. zacheuszek.

Bóg przyjmuje dar

– Cały trud budowania to nie tylko powstawanie domu Bożego jako budynku sakralnego, w którym możemy się gromadzić, wielbić Boga, przyjmować Jego słowo, sakramenty i w ten sposób iść drogą zbawienia i świętości, ale przede wszystkim tworzenie tej Bożej budowli, którą wszyscy jesteśmy: parafii i wspólnoty – przypomniał kard. Kazimierz Nycz w homilii. – Oddajemy tę świątynię Panu Bogu, choć On nie potrzebuje naszych budowanych kościołów, bo cały wszechświat jest Jego świątynią. Bóg jednak przyjmuje ten dar, uświęca go swoją obecnością, by był dla nas miejscem modlitwy, w którym dokonuje się nasze zbawienie. Po to, byśmy wychodząc do pracy, rodziny, zadań wynikających z powołania, byli wzmocnieni Bożą łaską i pomocą. By w tej Bożej świątyni świata, którą powierzył człowiekowi, rzeczywiście kierował się on rozumem, mądrą wolnością, by był dobrym gospodarzem – dodał metropolita warszawski, dziękując wszystkim, którzy przez 25 lat z wielkim trudem i ofiarą budowali wspólnotę materialną i duchową, w tym wikaremu ks. Rafałowi Czekalskiemu i pomagającemu w duszpasterstwie ks. Arkadiuszowi Domaszkowi SDB.

Miejsce to wybrał Pan

W uroczystości, która odbyła się w reżimie sanitarnym, uczestniczyli duchowni dekanatu bielańskiego wraz z jego dziekanem i obecnym proboszczem parafii na Chomiczówce ks. Janem Szubką. Obecny był również ks. Grzegorz Kalwarczyk, wieloletni kanclerz kurii archidiecezjalnej warszawskiej, siostry zakonne i liczni wierni. Na koniec pod dokumentem-pamiątką konsekracji podpisali się także projektanci i budowniczy świątyni. – Konsekracja świątyni jest czymś więcej niż piękną uroczystością. Chodzi o trwałe poświęcenie budowli, która ma się stać domem modlitwy i to w najgłębszym znaczeniu tego słowa – tłumaczy ks. Krzysztof Sadkowski. – Konsekracja to jakby Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią – dodaje proboszcz.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama