Nowy numer 9/2021 Archiwum

Przed setną rocznicą zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu

Pierwsze spotkanie warszawsko-praskiej Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej poświęcone było wyzwaniom roku Eucharystii.

Pierwsze spotkanie warszawsko-praskiej Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej poświęcone było realizacji programu duszpasterskiego 2020/2021 oraz duchowych przygotowań do setnej rocznicy zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu, która przypada w czerwcu.

Trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2020-2022 jest poświęcony Eucharystii. Podczas obrad dyskutowano nad różnymi propozycjami przybliżenia wiernym Jezusa Eucharystycznego. Pojawiły się postulaty, aby w każdej parafii był przynajmniej jeden dzień, kiedy wierni mogą adorować Najświętszy Sakrament. Innym pomysłem jest wprowadzenie katechezy parafialnej, która wyjaśniałaby znaczenie znaków i gestów liturgii Mszy św. Zwrócono również uwagę na dużą rolę mediów społecznościowych i internetu w czasie pandemii, zwłaszcza ich funkcji informacyjnej. Jak podkreślił ks. Maciej Radzikowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, wiele parafii diecezji warszawsko-praskiej wciąż nie wykorzystuje tej przestrzeni.

Biskup Romuald Kamiński 23 stycznia wręczył nominacje członkom Rady Duszpasterskiej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Wraz z biskupem warszawsko-praskim liczy ona 25 osób. W jej skład z urzędu weszli biskupi oraz dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego ks. Maciej Radzikowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży ks. Michał Dziedzic, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej ks. Piotr Pierzchała i wykładowca teologii pastoralnej w WSD DW-P ks. Tomasz Wielebski. Członkami rady zostali również: ks. Piotr Błażejczyk,  ks. Andrzej Kuflikowski, ks. Rafał Paździoch, ks. Karol Wejda, ks. Krzysztof Ziółkowski, ks. Jacek Majbrodzki CSMA, ks. Krzysztof Wojda SAC, s. Zuzanna Truszkowska CSS, s. Rachela Waszkiewicz ZSJM oraz grupa dziewięciorga świeckich, w tym: Paweł Czaplicki, Marta i Artur Kołaczek, Joanna Laskowska, Barbara Pikuła, Anna Salawa, Leszek Sieluk, Marcin Skonieczny i Małgorzata Żaboklicka.

- Rada ma w pewien sposób obrazować strukturę Kościoła lokalnego. Dlatego oprócz księży biskupów, oprócz kapłanów piastujących różne urzędy kurialne, w jej skład weszli prezbiterzy diecezjalni, kapłani zakonni, siostry zakonne i świeccy. Możemy w ten sposób z różnej perspektywy spojrzeć na wydarzenia duszpasterskie, problemy, przed jakimi Kościół dzisiaj staje, i szukać na nie wspólnej odpowiedzi - wyjaśnia ks. Maciej Radzikowski.

Rada została powołana 1 stycznia br. na mocy dekretu bp. Romualda Kamińskiego. Jej zadaniem jest wspieranie biskupa, pomoc we właściwym odczytywaniu znaków czasu czy przedkładanie nowych propozycji duszpasterskich tak, żeby z misją ewangelizacyjną docierać do jak najszerszego grona. Głos Rady ma charakter doradczy. Następne spotkanie Rady planowane jest na czerwiec.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama