Nowy numer 31/2021 Archiwum

Gdzie uszy bolą w Warszawie?

Powstanie kolejna mapa akustyczna stolicy. Co dziesiąty mieszkaniec narażony jest na skutki przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.

Nadmierny długookresowy hałas dotyka ok. 104 tys. mieszkańców Warszawy. Główny problem stanowi hałas drogowy – prawie co dziesiąty mieszkaniec żyje w miejscu, gdzie dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Pozostałe źródła mają zdecydowanie mniejsze znaczenie, np. na hałas tramwajowy narażonych jest 0,12 proc. osób, na kolejowy – 0,01 proc.

Mapa akustyczna obrazuje narażenie na różne rodzaje hałasu na całym obszarze miasta. Służy głównie do kompleksowego informowania lokalnej społeczności o zagrożeniach hałasem. Ponadto jest ona podstawą do opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska. Na jej bazie są tworzone i aktualizowane programy ochrony środowiska przed hałasem, czyli dokumenty kształtujące politykę miasta na kolejne 5 lat.

Na potrzeby wykonania najnowszej edycji mapy przeprowadzane zostaną m.in. pomiary natężenia ruchu drogowego w minimum 600 punktach pomiarowych. W celu weryfikacji modelu obliczeniowego dokonane zostaną pomiary obejmujące: 60 punktów pomiarowych uwzględniających porę dnia i nocy; minimum 10 punktów pomiarowych mierzących metodą ciągłych, 24-godzinnych, pomiarów hałasu drogowego; pomiary hałasu tramwajowego w 30 punktach oraz pomiary hałasu kolejowego w 20 punktach. Dodatkowo dla hałasu drogowego związanego z eksploatacją Południowej Obwodnicy Warszawy zostaną wykonane dodatkowo pomiary w minimum 4 punktach (metodą ciągłych 24-godzinnych pomiarów hałasu).

W roku 1999 stworzony został plan akustyczny Warszawy, który miał na celu identyfikację zagrożenia mieszkańców hałasem drogowym, kolejowym, tramwajowym, lotniczym i przemysłowym. Miasto wykonało do tej pory – zgodnie z metodyką unijną – trzy edycje mapy akustycznej m.st. Warszawy (Mapa 2007 r., Mapa 2012 r. i Mapa 2017 r.) oraz uchwaliła trzy programy ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy (Program 2010 r., Program 2013 r. i Program 2018 r.). Mapy tworzone są co 5 lat, a ich wykonanie jest obowiązkiem zapisanym w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Szkodliwe działanie hałasu na organizm człowieka objawia się zmęczeniem, gorszą wydajnością nauki, trudnościami w skupieniu uwagi, zaburzeniami orientacji, drażliwością, podwyższonym ciśnieniem krwi, bólem i zawrotami głowy, czasowymi lub trwałymi uszkodzeniami słuchu, występowaniem szumów usznych. U małych dzieci hałas budzi duży niepokój, niepewność, zagubienie, wywołuje płacz. Co trzeci Polak ma problemy ze słuchem – dotyczy to coraz młodszych ludzi.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama