Nowy numer 38/2023 Archiwum

Zmarł ks. prał. Grzegorz Kalwarczyk

Kapłan-historia, wieloletni kanclerz kurii i sędzia w Trybunałach Beatyfikacyjnych sług Bożych kard. Ste­fana Wyszyńskiego, matki Elżbiety Czackiej i ks. Jerzego Popiełuszki.

W godzinach rannych zmarł ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk, syn Feliksa i Janiny z domu Szymań­skiej, ur. 11 marca 1941 r. w Nowym Kłopoczynie w par. Luba­nia nad Pilicą.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1964 r. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela z rąk kardynała Ste­fana Wyszyńskiego. Posługiwał jako wikariusz w Mszczonowie, Stanisła­wowie i Kobyłce. W latach 1971-1974 odbył studia stacjonarne na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersy­tetu Lubelskiego. Od 23 czerwca 1992 r. był kanclerzem Kurii Me­tropolitalnej Warszawskiej, od 2008 r. również wikariuszem biskupim ds. sakramentalnych. Pełnił funkcję korespondenta archidiece­zjalnego Pisma Okólnego Episkopatu Polski i Katolickiej Agencji Informacyjnej, a także członka Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów Archidiecezji Warszawskiej.

Śp. ks. Grzegorz Kalwarczyk to także długoletni sekretarz, a od 31 maja 1991 r. redak­tor naczelny miesięcznika „Wiadomości Archidiecezjal­ne Warszawskie”. Od 1985 r. był prezesem Oddziału Warszaw­skiego Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersyte­tu Lubelskiego, członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej, od 2008 r. sek­retarzem tejże Rady. W latach 1992-2008 członek Rady Biskupiej Archidiecezji Warszawskiej.

– Ksiądz infułat był kopalnią mądrych odpowiedzi na chyba wszystkie trudne przypadki, z jakimi ludzie trafiają do kancelarii parafialnych. Jeśli takie się zdarzają, pierwszy telefon wykonywałem do księdza kanclerza. Śmiałem się czasem, że mam w parafii drugą kurię – wspomina ks. Bogdan Bartołd, proboszcz parafii archikatedralnej, przy której mieszkał ks. Grzegorz Kalwarczyk.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast