Nowy numer 6/2023 Archiwum

Kard. Nycz powołał nową Radę Duszpasterską

- Jesteśmy świadkami nie tylko zmian epokowych, ale wręcz zmian epoki - mówił metropolita warszawski, przywołując słowa papieża Franciszka o postępujących procesach sekularyzacyjnych i sytuacji Kościoła na świecie. Przed członkami Rady postawił nowe zadania.

Metropolita powołał nowy skład Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej, która ma pomagać w ich diagnozowaniu i szukaniu odpowiedzi, jak lepiej pełnić misję ewangelizacji. 35 osób, które zostały powołane na pięcioletnią kadencję, otrzymało jednak także nowe zadania.  Wiążą się one z trwającym Synodem o synodalności, którego diecezjalny etap zakończył się w czerwcu. Obecnie trwają konsultacje na poziomie poszczególnych kontynentów. Jesienią przyszłego roku w Rzymie odbędzie się finałowy etap prac synodalnych w Rzymie. Owoce diecezjalnego etapu synodu w archidiecezji warszawskiej mają jednak być wprowadzane już teraz. Nowa zreorganizowana Rada Duszpasterska ma pomóc w wypracowaniu refleksji po opublikowaniu synodalnego Dokumentu Etapu Kontynentalnego, ale także pomóc ożywić parafialne rady duszpasterskie.

– Spotkania synodalne pokazały pewnego rodzaju “klerykalizm” mentalności i stylu: wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że parafie są zarządzane wyłącznie przez księży. Świeccy narzekali na brak kontaktu czy współpracy z księżmi, zwłaszcza wtedy, gdy zaangażowanie świeckich ograniczało się do “pomocy” w różnego rodzaju akcjach. Wyrażali jednocześnie chęć większego udziału w życiu wspólnoty, a przecież jednym z celów synodu było ożywienie de facto ciał synodalnych, które już od dawna istnieją w parafiach. Jednym z tych ciał jest rada parafialna – tłumaczy ks. Matteo Campagnaro.

Do tej pory Rada Duszpasterska była głosem doradczym. Posiedzenia rady odbywały się z reguły raz na rok, a z wniosków dyskusji wówczas prowadzonych korzystały kurialne wydziały duszpasterskie. Teraz, dzięki pracom synodalnym, nowym zadaniem Rady Duszpasterskiej przy metropolicie warszawskim będzie także współpraca przy animowaniu parafialnych rad. 

– Rada ma pomóc radom parafialnym w działaniu, a często w jej zaistnieniu, ma ożywić te ciała synodalne, które już istnieją w parafiach – tłumaczy moderator kurii, ks. Tadeusz Sowa. – Synod pokazał, że działająca w parafii rada duszpasterska nie jest tylko ciałem fasadowym, ale rzeczywistą instytucją, która ma wpływ na życie parafii, nawet na decyzje podejmowane w ramach wspólnoty parafialnej.

Od stycznia przedstawiciele tej rady będą, w ramach spotkań kolędowych biskupów w poszczególnych dekanatach, spotykać się z radami duszpasterskimi na spotkaniach konsultacyjnych: pokazywać, jak parafialna rada duszpasterska może w pełni funkcjonować, otwierając pole działania świeckich w Kościele.

Właśnie dlatego do nowej Rady Duszpasterskiej kard. Kazimierz Nycz powołał przede wszystkim te osoby, które wyróżniły się aktywnością podczas etapu diecezjalnego synodu, w parafiach albo w diecezji. Nowy skład liczy 35 osób. Część z nich to członkowie z urzędu (biskupi, wikariusze biskupi i księża pracujący w kurii). Druga grupa została wyłoniona z osób biorących udział w diecezjalnych spotkaniach synodalnych, a trzecią grupę stanowią przedstawiciele z parafii.

– W wielu parafiach same spotkania synodalne ożywiły prace rad duszpasterskich albo przynajmniej zaowocowały większym zaangażowaniem osób świeckich. Chcemy zaszczepić ten styl we wszystkich parafiach archidiecezji – tłumaczy ks. Tadeusz Sowa.

– Dobrze zarządzana rada parafialna, do której zaproszeni są mądrze dobrani przedstawiciele różnych środowisk istniejących w parafii, nie będzie ciałem fasadowym. Chodzi o wprowadzenie stylu synodalnego. Podczas synodu świeccy na nowo odczytali odpowiedzialność, wynikającą z chrztu, w stosunku do wspólnoty Kościoła – tłumaczy ks. Matteo Campagnaro.

Zmienia się nie tylko skład, ale też sposób pracy Rady Duszpasterskiej. Pierwsze zadanie to praca wokół dokumentu roboczego dla Etapu kontynentalnego pt. "Rozszerz przestrzeń twego namiotu”. Dokument został przesłany w ostatnim czasie do wszystkich biskupów diecezjalnych. Każdy Kościół lokalny, jak czytamy w dokumencie, "będzie miał więc możliwość wsłuchania się w głosy innych Kościołów… i ustosunkowania się do nich na podstawie własnego doświadczenia”. Dokument zaznacza, że ten eklezjalny proces rozeznania dokumentu ma przeprowadzić biskup z diecezjalnym zespołem synodalnym koordynującym pierwszą fazę. W archidiecezji warszawskiej tę refleksję przygotuje Rada Duszpasterska.

Pierwsze spotkanie nowej Rady Duszpasterskiej odbyło się w poniedziałek wieczorem w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

– Po raz pierwszy jej prace odbywały się tak, jak podczas prac synodalnych, w grupach. Doświadczenie pokazało, że taki sposób pracy znacznie ukonkretnia działanie – mówi Beata Chojnacka, jedna z trzech osób kontaktowych w archidiecezji warszawskiej, która również weszła do nowej Rady Duszpasterskiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy