Nowy numer 22/2023 Archiwum

Znowu nie działa?

10 tys. porad telefonicznych, osobistych lub pisemnych. 2,5 tys. przyjętych wniosków konsumentów. 1,9 tys. wystąpień do przedsiębiorców. To ubiegłoroczny bilans pracy stołecznego biura.

Produkt, który okazał się inny niż reklamowany? Dodatkowa opłata za „dużą paczkę”? „Usługi medyczne” sprzedawane na tzw. pokazach garnków, pościeli i nieprzydatnych gadżetów? Większość sporów związanych z umowami sprzedaży wynika z tego, że sprzedawcy nie respektują praw konsumentów do reklamowania wad towarów, uchylają się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, obarczają konsumentów winą za powstanie wady i nagminnie wskazują na uszkodzenia mechaniczne towarów w okresie obowiązywania rękojmi.

Częste są też zgłoszenia wadliwego wykonania umowy o dzieło. To głównie wszelkiego rodzaju prace remontowe w mieszkaniach – układanie podłóg, montaż okien, drzwi, zabudowa kuchni i innych pomieszczeń. Przedmiotem sporów były też usługi pralnicze oraz motoryzacyjne. 15 marca 1962 r. prezydent Stanów Zjednoczonych John F. Kennedy w przemówieniu przed Kongresem stwierdził, że „konsumenci to my wszyscy”. Wówczas sformułowane zostały podstawowe prawa konsumentów: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa i do reprezentacji. Jak co roku, w połowie marca obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta. Z pomocy można skorzystać przez stronę um.warszawa.pl/waw/konsument lub pod tel. 22 44 33 444.

– Jednym z zadań ratusza jest ochrona konsumentów – mówi miejski rzecznik konsumentów Małgorzata Rothert. – Można u nas skorzystać z bezpłatnych porad i informacji prawnej. W przypadku sporu z przedsiębiorcą występujemy do przedsiębiorców w imieniu konsumentów, by doprowadzić do polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem interesu konsumenta, a także wskazać przedsiębiorcy jego powinności w świetle obowiązującego prawa – dodaje. Gdy rzecznik uznaje roszczenia konsumenta za słuszne, wspiera też konsumentów w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej: przygotowuje projekty pozwów, przedstawia sądom swój pogląd w sprawie, wstępuje do postępowania po stronie konsumenta, a nawet może wytoczyć na jego rzecz powództwo.

W ubiegłym roku wydział Miejskiego Rzecznika Konsumentów udzielił 9,8 tys. porad osobistych lub telefonicznych oraz ponad 600 pisemnych. Po przeanalizowaniu ok. 2500 wniosków konsumentów w 1866 sprawach rzecznik wystąpił do przedsiębiorców. Większość tych wystąpień była skuteczna – przedsiębiorcy weryfikowali swoje stanowiska i uznawali argumenty podniesione przez rzecznika bądź przedstawiali propozycje zawarcia ugody z konsumentem. W 96 przypadkach udzielono konsumentom pomocy na drodze sądowej. Z udziałem Rzecznika toczyło się 78 spraw przed sądami, w tym 20 spraw wszczętych w latach poprzednich.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast