Nowy numer 48/2023 Archiwum

Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej

Kard. Kazimierz Nycz odznaczył medalami trzy osoby zaangażowane w rozwój katechezy specjalnej. Jedną z nich jest Anna Mielecka, pomysłodawczyni Ogólnopolskiej Konferencji Katechetów Specjalnych w Warszawie.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się podczas jubileuszowej X Ogólnopolskiej Konferencji Katechetów Specjalnych w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach. Metropolita warszawski odznaczył medalem „Za zasługi dla Archidiecezji warszawskiej” Annę Mielecką – nauczyciela religii w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 177 na warszawskiej Ochocie, ks. prał. dr. Marka Przybylskiego oraz ks. kan. Pawła Sobstyla.

Pani Anna Mielecka jest inicjatorką katechezy specjalnej w Polsce. Od prawie 20 lat zaangażowana jest w pracę z osobami i na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ciągu tych lat wypracowała swój styl pracy, współpracując też z Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej, by katecheza specjalna była obecna w Kościele nie tylko w wymiarze lokalnym. We współpracy z zespołem tworzy dla Wydawnictwa „Jedność” pomoce i materiały do katechezy w szkołach specjalnych. Od samego początku, czyli 2014 roku, jest współorganizatorką i prowadzącą Konferencję Katechetów Specjalnych w Warszawie.

- Dzieło w Kościele, jakie stworzyła Pani Anna Mielecka, to jeden z pięknych przykładów zaangażowania osoby świeckiej w życie Kościoła. Pomimo początkowego niezrozumienia dla problematyki katechezy specjalnej pani Anna, dzięki swojemu uporowi, doprowadziła inicjatywę do dzisiejszego kształtu. To odznaczenie niech przypomni wszystkim księżom i katechetom, iż dzieło wymaga jeszcze rozwoju i zaistnienia właściwie w każdej parafii - podkreślał, wręczając odznaczenia kard. Kazimierz Nycz.

Metropolita warszawski odznaczył także proboszcza parafii św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu w dekanacie piaseczyńskim, ks. Marka Przybylskiego, który w latach 2008–2019 był dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Metropolitalnej Archidiecezji Warszawskiej, przyczynił się do powstania i rozwoju Konferencji Katechetów Specjalnych i wspierał działania w zakresie katechezy specjalnej w archidiecezji warszawskiej. Medal "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej" otrzymał także ks. Paweł Sobstyl, proboszcz parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu, który do roku 2018 pełnił w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży funkcję wizytatora nauczania religii w rejonie centralnym oraz wizytatora nauczania religii w szkołach specjalnych. Jego zaangażowanie w pracę z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną przyczyniło się do powstania Konferencji Katechetów Specjalnych. Był jej współorganizatorem przez pierwsze cztery edycje.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy