Nowy numer 09/2024 Archiwum

Zwiastowanie na przestrzeni wieków

Ponad 50 dzieł sztuki z terenów Polski, Europy Zach. i Rusi od epoki nowożytnej do końca XX w. ukazujących przyjście Gabriela do Maryi można oglądać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

Na wystawę Ecce Ancilla Domini składają się ryciny graficzne, malarstwo i rzemiosło artystyczne. Wyjątkowym eksponatem jest drzeworyt Albrechta Dürera „Zwiastowanie Marii”. Największy zbiór tworzy malarstwo XX w., w tym projekty i szkice Adama Kossowskiego. Barok reprezentują miedzioryty oraz złotnictwo. Rzemiosło artystyczne stanowią m.in. przenośne ołtarzyki prawosławne ze scenami z życia Marii i Chrystusa, zawierającymi też przedstawienia Zwiastowania.

Wystawa prezentuje dzieła od XV w., kiedy to początkowo sceny „Zwiastowania” były umieszczane w oddalonym pejzażu lub we wnętrzu - z Gabrielem, który nadlatuje, nadchodzi lub wbiega z łaską posłańca, a zaskoczona Maria, często w stroju mieszczańskim, przerywa pobożną lekturę. W zbiorach MAW są dwa takie dzieła. W innych przedstawieniach epoki nowożytnej Matka Boża znajduje się w namiocie. Motyw ten na wystawie ma płaskorzeźba „Zwiastowanie”, nieznanego rzeźbiarza w drewnie z XIX w.

W XX i XXI w. zmieniły się środki artystycznego wyrazu. Na prezentowanym obrazie Stefanii Daniel-Kossowskiej Matka Boża i Gabriel mają stroje i fryzury współczesne wykonawcy. Inny prezentowany artysta, Marian Bohusz-Szyszko wypełnił obraz „Zwiastowanie” nieziemskim światłem, które łączy się z postaciami. Z kolei dwa eksponowane obrazy Jerzego Wolffa, jeden z 1978 r., a drugi z 1985 r. to tylko wizerunek Marii. Osobne miejsce w zbiorach dwudziestowiecznej sztuki MAW zajmuje malarstwo Adama Kossowskiego. Jego tworzone wielokrotnie projekty, szkice czy modele są pozornie takie same, wyróżniają je detale, a nasycają  świetliste barwy.

Wystawa w MAW  koresponduje z prezentacją 20 obrazów „Zwiastowania”  w podziemiach katedry warszawsko-praskiej, utworzonych w ramach projektu „Namalować katolicyzm od nowa”.

Kuratorem ekspozycji „Ecce Ancilla Domini. Sceny Zwiastowania ze zbiorów MAW”  jest dr Ewa Korpysz. Najbliższe oprowadzanie zaplanowano na 29 listopada o godz. 16.

Dla naszych czytelników mamy trzy podwójne wejściówki do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej ufundowane przez placówkę. Otrzyma je nadawca 5. i 10. i 15. e-maila z hasłem: "Zwiastowanie", wysłanego do nas na adres: warszawa@gosc.pl. W mailu prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz danych niezbędnych do wysyłki.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu "Wygraj książkę w Gościu Niedzielnym" dostępnego na stronie https://www.igomedia.pl/doc/4733137.OGOLNY-REGULAMIN-KONKURSOW-INSTYTUTU-GOSC-MEDIA
Przystąpienie do konkursu jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu.
Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane partnerom, realizującym z Administratorem powyższy cel oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu, jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy