Warszawski

Muzyka sięgająca nieba

1 maja w Warszawie zainaugurowany zostanie nowy festiwal muzyczny. Kulturalny skarbiec Kościoła zaprezentują muzyka dawna i współczesna oraz modlitwa ciemną jutrznią.

Cztery pierwsze wieczory maja w katedrze praskiej wypełnią się niezwykłą muzyką, światowej sławy artystami, chórami, solistami, instrumentalistami, improwizatorami, jazzmanami oraz mistrzami ceremonii. Będzie też można zobaczyć i usłyszeć rzadko spotykane instrumenty, jak np. teorbę.

– Muzyka sakralna pozwala dotrzeć do drugiego człowieka. Dzięki niej możemy też uwielbiać Boga. Festiwal ma służyć przybliżeniu Boga ludziom. Piękno muzyki sakralnej jest odzwierciedleniem piękna liturgii niebiańskiej. Chcemy troszkę nieba sprowadzić na ziemię – zapowiada ks. Łukasz Trzaska, liturgista.

– Takiego festiwalu w Warszawie jeszcze nie było, choć tradycja koncertowa w stolicy istnieje, szczególnie w katedrze praskiej, od lat. Tu działa chór Musica Sacra pod dyr. Pawła Łukaszewskiego. Festiwal jest ukoronowaniem wydarzeń odbywających się w katedrze. Muzyka festiwalowa, czyli u nas sakralna, ma nam dostarczać nie tylko wzruszeń artystycznych i bodźców zmysłowych, ale ma nas podnosić do Pana Boga – dodaje Paweł Głowiński ze Stowarzyszenia Musica Vera, które jest organizatorem wydarzenia.

Festiwal, podczas którego zabrzmią odrestaurowane organy katedry praskiej, zainauguruje 1 maja o godz. 18 Msza św. pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Towarzyszyć jej będą majestatyczne brzmienie organów małych i dużych oraz instrumentów dętych, misteryjny chorał gregoriański, wzniosły śpiew polifoniczny oraz piękno celebracji przygotowanej przez mistrzów ceremonii.

2 maja wystąpi Polski Chór Kameralny pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego, który nazywany jest "wokalnym Stradivariusem", czy "orkiestrą głosów". Należący do wąskiego grona światowej elity w pełni profesjonalnych chórów kameralnych zagra o godz. 20. Zabrzmi muzyka a cappella największych polskich kompozytorów, takich jak Miłosz Bembinow, Marian Borkowski, Paweł Łukaszewski, Krzysztof Penderecki, Maciej Małecki czy Edward Pałłasz.

3 maja upłynie pod hasłem perły barokowej muzyki sakralnej. Ciemna Jutrznia „Leçons de ténèbres” Françoisa Couperina wybrzmi o godz. 20 lamentacjami podczas starodawnego obrzędu gaszenia świec.

Koncert finałowy, który został objęty honorowym patronatem prymasa Polski, to wyjątkowy na skalę światową „przestrzenny” projekt muzyczny zestawiający ze sobą średniowieczny śpiew kościoła katolickiego – chorał gregoriański, jazzowe improwizacje oraz muzykę organową. Chorał wykonają księża katoliccy. Początek o godz. 20.

Na wszystkie festiwalowe wydarzenia wstęp jest bezpłatny.

« 1 »