Warszawski

Narodowe Święto Trzeciego Maja w Wilanowie

3 maja o godz. 12 w Świątyni Opatrzności Bożej, wybudowanej jako wotum narodu za uchwalenie Konstytucji 3 maja, zostanie odprawiona uroczysta Eucharystia w intencji Ojczyzny.

Konstytucja 3 maja, za której uchwalenie Sejm Wielki ustanowił jako wotum wdzięczności budowę Świątyni Opatrzności Bożej, miała na celu wzmocnienie państwa i rozszerzała wolność na niecieszące się dotąd tym prawem grupy społeczne. Była wielkim osiągnięciem narodu, który - mając w pamięci doświadczenia pierwszego rozbioru Polski - dążył do zachowania niepodległości.

"Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, wolni od hańbiącej obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w nasze ręce jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucję uchwalamy" - tymi słowami preambuły rozpoczyna się Konstytucja 3 maja.

- Pamięć o konstytucji pozwoliła narodowi przetrwać czas 123-letniej niewoli, pielęgnować ideę wolności i w końcu ją odzyskać, dlatego podczas Mszy św. 3 maja będziemy modlić się w Świątyni Opatrzności Bożej w intencji ojczyzny - podkreśla kustosz Świątyni Opatrzności Bożej ks. Tadeusz Aleksandrowicz.

Indywidualne intencje można składać do 2 maja poprzez serwis internetowy: centrumopatrznosci.pl/3-maja. Zostaną one złożone jako dary ołtarza, a ofiary staną się cegiełką na dalszą budowę wotum narodu.

3 maja przypada również uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz czwarta rocznica narodzonej w sanktuarium inicjatywy modlitewnej "Różaniec świętych - nie jesteś sam". Dziś gromadzi ona prawie 8000 wiernych, którzy medytują codziennie jedną jego tajemnicę. Dzięki temu każdego dnia wielokrotnie odmawiany jest cały Różaniec. Wraz z modlitwą powstał unikatowy różaniec, będący jej znakiem. Zawiera wizerunki Matki Bożej oraz świętych i błogosławionych czczonych w sanktuarium. Do różańcowej wspólnoty modlitewnej można dołączyć w każdej chwili, wypełniając zgłoszenie w serwisie internetowym Centrum Opatrzności Bożej na stronie: centrumopatrznosci.pl/rozaniec/formularz.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..