Ratusz bez krzyży

Prezydent stolicy wydał zarządzenie dotyczące równego traktowania i neutralności światopoglądowej warszawskich urzędów.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Rafała Trzaskowskiego z 8 maja br. nr 822/2024 w sprawie wprowadzenia standardów równego traktowania w Urzędzie m.st. Warszawy przestrzenie urzędu mają być miejscami neutralnymi religijnie. Wytyczne są wewnętrznymi zaleceniami dla pracowników i zostały sformułowane w załączniku. Są zbiorem 16 zaleceń, które w zamyśle ratusza „mają na celu zapewnienie wzajemnego szacunku, przeciwdziałanie dyskryminacji i sprawienie, by każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Warszawy mógł w takim samym stopniu korzystać z miejskich usług”.

Czytamy w nich że „w budynkach urzędu dostępnych dla osób z zewnątrz oraz podczas wydarzeń organizowanych przez urząd nie eksponuje się w przestrzeni (np. na ścianach, na biurkach) żadnych symboli związanych z określoną religią czy wyznaniem”.

Wytyczne nie dotyczą symboli religijnych noszonych przez osoby pracujące w urzędzie na użytek osobisty, np. w formie medalika, tatuażu, opaski na ręku. W zarządzeniu przypomina się, że wydarzenia organizowane przez urząd mają charakter świecki, tzn. nie zawierają elementów religijnych, np. modlitwy, nabożeństwa, święcenia.  

Jednocześnie w załączniku do zarządzenia rozpisano termin pojęć np. LGBTQIA lub LGBT+, neuroróżnorodność, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, z zaznaczeniem, że wszystkie osoby pracujące w urzędzie mają odnosić się z szacunkiem do każdej osoby, z którą wchodzą w kontakt – w relacjach z osobami z zewnątrz i wewnątrz organizacji, bez unikania stereotypów. „Jeśli czegoś nie wiesz, np. jak się do kogoś zwracać albo jak się zachować w danej sytuacji – pytaj. Nie bój się, że popełnisz błąd – najważniejsze, byś miał_a świadomość, że osoba, z którą się kontaktujesz, może potrzebować jakiegoś wsparcia i był_a gotów_owa je zaoferować” – czytamy w załączniku.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia podpisania, a jego wykonawcami mają być m.in. burmistrzowie dzielnic.

Warszawski ratusz opublikował oświadczenie w odpowiedzi na doniesienia mediów, które informują o wprowadzonych zasadach dla urzędników i pracowników biur stołecznej administracji.

"W zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy wprowadzającym standardy równego traktowania nie ma mowy o żadnych zakazach, w tekście w ogóle nie ma takich treści. Nie ma również wzmianki o nakazie usuwania krzyży czy innych symboli religijnych. Urząd m.st. Warszawy nie ma zamiaru walczyć z tradycją ani jakimkolwiek wyznaniem" – deklaruje Monika Beuth, rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy, dodając, że zestaw zasad i wytycznych, które mają na celu przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji i nierówności, to tylko podkreślenie neutralności religijnej i światopoglądowej urzędu miasta jako instytucji publicznej i dotyczy miejsc, do których dostęp mają osoby z zewnątrz.

Jednocześnie zauważa, że np. organizując obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, nie unika się celebrowania Eucharystii.

« 1 »