Adam Struzik ponownie marszałkiem mazowieckiego

10 czerwca odbyła się sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego VII kadencji, podczas której został wybrany nowy zarząd.

10 czerwca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się sesja Sejmiku VII kadencji, podczas której został wybrany nowy zarząd. W posiedzeniu sejmiku uczestniczyli wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski i wicewojewoda Patryk Fajdek.

W trakcie obrad wybrano marszałka województwa mazowieckiego. Został nim ponownie Adam Struzik, który funkcję tę pełni nieprzerwanie od 2001 roku. Radni dokonali także wyboru wicemarszałków i pozostałych członków zarządu województwa mazowieckiego.

Skład prezydium Sejmiku oraz zarządu województwa mazowieckiego w kadencji 2024–2029:

Przewodniczący – Ludwik Rakowski

Wiceprzewodniczący – Konrad Wojnarowski

Wiceprzewodnicząca – Paulina Piechna-Więckiewicz

Wiceprzewodniczący – Marcin Podsędek

Marszałek województwa mazowieckiego – Adam Struzik  

Wicemarszałek – Wiesław Raboszuk

Wicemarszałek – Rafał Rajkowski

Członek zarządu – Janina Ewa Orzełowska

Członek zarządu – Anna Katarzyna Brzezińska

Sejmik województwa mazowieckiego to organ stanowiący i kontrolny województwa. Jego kadencja trwa 5 lat. Sejmik liczy 51 radnych wybranych w wyborach bezpośrednich. Do jego prerogatyw należą m.in. uchwalanie strategii rozwoju oraz budżetu województwa, a także uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego. Z kolei zarząd województwa jest organem wykonawczym. W skład zarządu, liczącego pięć osób, wchodzi marszałek jako jego przewodniczący, dwóch wicemarszałków i dwóch członków zarządu. Do zadań zarządu należy m.in.: wykonywanie uchwał sejmiku, gospodarowanie mieniem województwa, przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa, przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..