Głoszący prawdę jest człowiekiem wolnym

Prezydent odznaczył osoby zasłużone w pielęgnowaniu pamięci o ks. Jerzym Popiełuszce.

Odznaczenia wręczone zostały w poniedziałek 10 czerwca w Belwederze podczas konferencji pt. „Zło dobrem zwyciężaj. Księdza Jerzego Popiełuszki koncepcja przemiany człowieka i świata”. Konferencja odbyła się w roku 40. rocznicy męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności.

Prezydent RP Andrzej Duda skierował list do uczestników konferencji. Podziękował uczestnikom za przypominanie i ponowne rozważnie nauczania kapłana, które poruszało serca rodaków, a także wpłynęło na przemiany, które dokonały się w Polsce. Przywołał też nauczanie ks. Popiełuszki na temat prawdy i tego, że człowiek głoszący prawdę jest człowiekiem wolnym nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia.

List Prezydent RP odczytała szefowa jego kancelarii Grażyna Ignaczak – Bandych, która następnie w imieniu prezydenta wręczyła odznaczenia osobom i instytucjom zasłużonym w pielęgnowaniu pamięci o kapelanie Solidarności.

Złotym krzyżem zasługi odznaczeni zostali: Marek Chmielewski, Barbara Daniel-Danielska, Maria Fabianowicz, Jadwiga Janucik, Ignacy Kicki, Wojciech Krzyżanowski, Antoni Tarłowski i pośmiertnie Irena Wiśniewska.

Pamiątkowe Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Stowarzyszenia Historycznego „Solidarność” Huta „Warszawa” odebrali Karol Szadurski i Jacek Lipiński, zaś w imieniu Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki – Katarzyna Soborak.

Konferencja zorganizowała Kancelaria Prezydenta RP we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Społecznym Komitetem Upamiętnienia 40. Rocznicy Porwania i Męczeńskiej Śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..