Marzenia Pana Boga w stolicy

Młodzi z Litwy, Łotwy, Niemiec, Ukrainy i Polski przyjechali do Warszawy, by rywalizować sportowo i spotkać się z rówieśnikami. Na Siekierkach rozpoczęła się 35. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży.

Uczestników w sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży powitał o. Mateusz Pindelski, prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.
- Witam tych, którzy są z nami i tych, którzy z różnych powodów nie mogli przyjechać. Parafiada jest wyrazem charyzmatu pijarów. Dzieło istnieje dzięki rzeszy ludzi dobrej woli: trenerów, wolontariuszy, wychowawców. Módlmy się, by Bóg pomógł nam przeżyć ją złączonych wiara i przyjaźnią - mówił prowincjał na rozpoczęcie Mszy św., której przewodniczył abp Wojciech Polak.

Prymas Polski przypominając homilię Jana Pawła II wygłoszoną 45 lat temu pod kościołem św. Anny przypomniał młodym, że nie można zredukować człowieka do jednego obszaru, czy to do siły fizycznej czy talentów.
- Chodzi o integralne wychowanie człowieka  w wymiarze fizycznym, kulturalnym i duchowym. Bogactwo tkwi w tym, kim jesteście. Tak jak części ciała tworzą jeden organizm, jak zawodnicy jedną drużynę, tak różne obszary - jednego człowieka - wskazywał.

Prymas nawiązał do współczesnych wydarzeń sportowych w świecie.
- Oczy wielkiego świata sportowego zwrócone są na niemieckie stadiony piłkarskie albo angielski Wimbledon lub też niedługo rozpoczynającą się letnią olimpiadę. A nasze oczy kierujemy na was, inaugurując parafiadę. Niech przyniesie wam ona radość spotkania. Zmagania, szacunek wzajemny, sposób osiągnięcia wyników są ważniejsze od samych wyników - mówił.

Radził wykorzystać młodym ich talenty we wzajemnym poznaniu się i budowaniu relacji.
- Bóg tak was hojnie obdarzył. Wspólne zmagania dają szansę przeżycia przygody, także duchowej. Pomyślcie czasami: „Pan Bóg marzy o mnie”. Bądźcie pięknym marzeniem Boga, jedni dla drugich - życzył abp Polak.

Do uczestników list skierował o. Pedro Aguado SP, generał pijarów. Wyrażając radość związaną z odbywającymi się zawodami przypomniał o trzech wartościach, które były bliskie twórcy pierwszej bezpłatnej i powszechnej szkoły podstawowej w Europie oraz pierwszemu generałowi pijarów, czyli św. Józefowi Kalasancjuszowi. Napisał o spotkaniu, życiu i wierze:
„Proponuję wam, byście cieszyli się spotkaniem. Podczas parafiady będziecie mogli dzielić się waszym życiem, czasem, zabawą, wspólną modlitwą z ludźmi pochodzącymi z różnych miejsc. Spotkajcie się, dzielcie się, budujcie więzi braterstwa. Uczcie się od siebie wzajemnie. Cieszcie się tym, że jesteście dla siebie braćmi i siostrami. Cieszcie się życiem. Wszyscy macie marzenia, plany, chęć do życia. Kalasancjusz także je miał i realizował je myśląc o życiu innych osób, o waszym życiu. Otwórzcie wasze serca na tych, którzy was potrzebują, a odkryjecie, że życie zawsze przynosi coś nowego. Zachęcam was do wiary. Parafiada jest spotkaniem, które rodzi życie, jeśli umiemy je przeżywać w świetle wiary. Jezus Chrystus, nasz Pan, jest pośród was. Poświęćcie Mu czas, spotkajcie się z Nim. Jezus jest z wami, wspiera was i umacnia” - napisał o. Aguado.

Marzenia Pana Boga w stolicy   Od poniedziałku rozpoczną się zawody sportowe na kampusie SGGW. Fb Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży

Po Mszy św. na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbył się festyn inauguracyjny, a od poniedziałku do 12 lipca na kampusie SGGW młodzież będzie koncentrowała się na trzech filarach: teatrze, świątyni i stadionie.

W ramach spotkania przewidziano także konkursy: wokalny, teatralny, plastyczny o idei olimpizmu, wiedzy o powstaniu styczniowym oraz polskich olimpijczykach, taneczny i recytatorski w zakresie poezji skamandrytów.

Duchowy program tegorocznej parafiady to hasło roku szkolnego 2023/2024 u pijarów „Podróże dusz”.

Drużyny będą rywalizować w lekkoatletyce, tenisie stołowym, badmintonie, ringo, szachach, warcabach, w biegu na orientacje, piłce nożnej, piłce koszykowej i siatkowej, strzelectwie i biathlone letnim.

Ramowy plan parafiadowego dnia to pobudka o 6.30, Msza św. o 7.30, zajęcia programowe przez cały dzień, adoracja Najświętszego Sakramentu  w godz. 15-17, o godz. 18 - dekoracja zwycięzców, modlitwa wieczorna, a w dniach kiedy są mecze EURO - oglądanie transmisji.

Prezydent Andrzej Duda objął patronatem honorowym Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży, a Gość Niedzielny - patronatem medialnym.

Parafiada jako wydarzenie edukacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży trwa nieprzerwanie od 1988 roku. Jej pomysłodawcą był o. Józef Joniec SP, który sięgnął po intuicję zawartą w starogreckiej triadzie: stadion, teatr, świątynia.

Parafiada łączy w sobie aktywności o charakterze sportowym, kulturalnym i formacyjnym, tak aby integralnie wychowywać młodych fizycznie, intelektualnie i duchowo.

« 1 »