Wnuki Marii Skłodowskiej-Curie na 150. urodzinach noblistki

Joanna Jureczko-Wilk Joanna Jureczko-Wilk

publikacja 09.11.2017 21:09

Hélène Langevin-Joliot i Pierre Joliot wzięli udział w uroczystościach w Warszawie, a 13 listopada będą gośćmi lubelskiego uniwersytetu, któremu patronuje ich babcia.

Prof. Pierre Joliot i prof. Hélène Langevin-Joliot. Prof. Pierre Joliot i prof. Hélène Langevin-Joliot.
Joanna Jureczko-Wilk / Foto Gość

Maria Skłodowska-Curie przyszła na świat 7 listopada 1867 r. w Warszawie, w kamienicy przy ul. Freta 16, gdzie obecnie mieście się jej muzeum.

W 150. rocznicę jej urodzin Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny zorganizowały międzynarodową konferencję z udziałem naukowców z całego świata, ukazującą Marię Skłodowską-Curie na tle współczesnych nauk ścisłych, humanistycznych i medycznych.

Trzydniowe debaty zakończyła uroczysta gala na Politechnice Warszawskiej, w której wzięły udział wnuki wybitnej Polki, dzieci Irène Joliot-Curie.

90-letnia Hélène Langevin-Joliot jest profesorem fizyki jądrowej, przewodniczącą Unii Racjonalistycznej organizacji działającej na rzecz świeckości państwa. 

Pierre Joliot miał niecałe dwa lata, kiedy zmarła jego babcia Maria. Jest biochemikiem, profesorem College de France i utytułowanym członkiem Francuskiej Akademii Nauk. Przed laty m.in. pełnił funkcję doradcy premiera w sprawach nauki i technologii.

- Naukowcy nie powinni ograniczać swoich badań, bo ich dokonania mogą być przydatne w różnych dziedzinach - mówiła prof. Hélène Langevin-Joliot, podczas wystąpienia na Politechnice Warszawskiej. Jej brat z kolei podkreślał, że rywalizacji zabija w naukowcach dążenie do tego, co jest naprawdę nowe, nieznane, odkrywcze.

W gmachu głównym PW zaprezentowano wystawę poświęconą M. Skłodowskiej-Curie.   W gmachu głównym PW zaprezentowano wystawę poświęconą M. Skłodowskiej-Curie.
Joanna Jureczko-Wilk /Foto Gość
Profesorowie Hélène i Pierre zamiłowanie do nauki odziedziczyli po przodkach, wśród których było pięciu noblistów!

Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) była pierwszą kobietą - profesorem na paryskiej Sorbonie. Pierwszego Nobla otrzy­ma­ła w 1903 r. w dzie­dzi­nie fizy­ki razem z mężem Pierre’m Curie i Henri Becquerelem, a dru­gie­go osiem lat póź­niej, już samo­dziel­nie, w dzie­dzi­nie che­mii.

Noblistami są tak­że jej cór­ka Irène Joliot-Curie (tak jak ona fizy­ko­che­mik) oraz obaj zię­cio­wie - Frédéric Joliot-Curie i Henri Labouisse.

Labouisse, mąż młod­szej cór­ki Ewy, któ­ry był sze­fem UNICEF, otrzy­mał Pokojową Nagrodę Nobla. 

Podczas trzydniowej konferencji w Warszawie, Poczta Polska zaprezentowała specjalny znaczek, wydany na 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. W gmachu głównym Politechniki Warszawskiej można oglądać wystawę poświęconą noblistce.

Po obchodach w Warszawie 10 listopada Hélène Langevin-Joliot i Pierre Joliot pojadę do Lublina. Tam rodzina patronki Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie weźmie w jubileuszowych wydarzeniach, a 13 listopada spotka się ze społecznością akademicką.

Zobacz także:

Tu urodziła się Maria

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

 Jedyne nagranie głosy Marii Skłodowskiej-Curie