Szkoła sióstr felicjanek w Marysinie Wawerskim. "Idziemy pod prąd"

Joanna Jureczko-Wilk Joanna Jureczko-Wilk

publikacja 17.02.2019 22:42

Szóstki i wygrane olimpiady nie są najważniejsze. W szkole w Marysinie Wawerskim liczą się współpraca, wiara, prawda.

W tym roku w szkole sióstr felicjanek powstaną trzy klasy pierwsze, liczące 20-24 uczniów W tym roku w szkole sióstr felicjanek powstaną trzy klasy pierwsze, liczące 20-24 uczniów
Joanna Jureczko-Wilk /Foto Gość

Telefony komórkowe leżą spokojnie w plecakach, nawet podczas przerw. Na lekcjach liczy się zdobywanie umiejętności na miarę możliwości, nie wyścig po szóstki. Ceni się współpracę, a nie rywalizację.

W jej murach bp Karol Wojtyła wygłosił dwa wykłady. Odwiedzali ją także: Prymas Tysiąclecia, abp Aleksander Kakowski i bp Antoni Baraniak – pełni uznania dla sióstr felicjanek, które od 1855 r. kształcą kolejne pokolenia młodych. Najpierw były to biedne dzieci z Warszawy, którymi opiekowała się i które uczyła czytać założycielka zgromadzenia – bł. Maria Angela Truszkowska. Potem ubodzy Woli i Wawra. W okresie okupacji siostry kontynuowały nauczanie w konspiracji, także żydowskich dzieci.

Zobacz:

Wtedy też, za pieniądze zebrane przez podczas kwesty w Stanach Zjednoczonych, dobudowano do klasztoru w Marysinie Wawerskim trzypiętrowy gmach szkoły. Z 30-letnią przerwą spowodowaną upaństwowieniem w czasach PRL, służy uczniom po dziś dzień.

Oprócz przedszkola felicjanki prowadzą szkołę podstawową, w której kształci się 490 uczniów i uczennic. Naukę kończą jeszcze trzy klasy wygaszanego gimnazjum.

- Dla dobra dziecka ważne jest, żeby wartości przekazywane w szkole i w domu były tożsame - mówi s. Benedykta Klimanowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek   - Dla dobra dziecka ważne jest, żeby wartości przekazywane w szkole i w domu były tożsame - mówi s. Benedykta Klimanowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek
Joanna Jureczko-Wilk /Foto Gość
Oprócz przekazania wiedzy w wielu dziedzinach szkoła stara się wprowadzić dzieci w życie wiarą i zachęcić do jej nieustannego pogłębiania. Dlatego na przykład każdy dzień zaczynają od 10-minutowej modlitwy, słuchania i rozważania słowa Bożego z liturgii dnia. Żeby to słowo w życiu dzieci i młodzieży się zakorzeniło. A potem wydało owoc.

- Od dłuższego czasu obserwuję, że w formacji w naszej szkole ta krótka modlitwa przed lekcjami odgrywa najważniejszą rolę. Uczy więzi z Bogiem, pojawia się nie od święta, ale trwa każdego dnia - podkreśla s. Benedykta Klimanowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej.

W trakcie rozmów rekrutacyjnych siostry starają się uświadomić rodzicom, że posyłając dziecko do ich szkoły, decydują się ich katolickie wychowanie, które musi być spójne z tym, czego dzieci uczą się w domu. Zdarzają się też uczniowie, których jedno z rodziców jest niepraktykujące albo nawet niewierzące, ale otwarte na wychowanie w duchu katolickim. Doświadczone oko siostry dyrektor z łatwością dostrzega poszukujących, którym kontakt z rodzinami na co dzień żyjącymi swoją wiarą, może pomóc w rozwoju duchowym.

- Dążenie rodziców, żeby dziecku zapewnić wszystko, najprościej i na najwyższym poziomie, nie zawsze oznacza przekazywanie mu tego, co naprawdę dobre i wartościowe. Staramy się pokazywać, jak towarzyszyć rozwojowi dziecka, żeby zakwitło jako osoba, mogło przeżyć życie szczęśliwie, służyć Kościołowi i ojczyźnie - zwraca uwagę s. Benedykta.

Podkreśla, że program wychowawczy szkoły zbudowany jest wokół takich pojęć, jak wiara, prawda, braterstwo. W różnych szkolnych sytuacjach nauczyciele zwracają uwagę na współpracę, pomoc, służbę, uczą nawiązywania dobrych relacji z innymi, umiejętności przepraszania i przebaczania, wyrozumiałości wobec błędów kolegów i koleżanek.

Jak dodają felicjanki, bogactwem szkoły są zaangażowani nauczyciele i aktywni, oddani rodzice, którzy wspólnie tworzą wspaniałe środowisko i „duchowe powietrze” dla dzieci. Jedna z kilku niedziel w roku, świętowanych w szkole wspólnie z rodzinami uczniów, przeżywana jest w duchu wdzięczności.

- Niektóre dzieci przychodzą do nas z przekonaniem, że należy im się wszystko. A my pokazujemy, że wszystko w życiu darem, łaską absolutnie niezasłużoną, za którą warto dziękować - mówi siostra dyrektor.

I nie jest to jedyna kwestia, w której felicjanki idą „pod prąd” współczesnego świata.

Rodzice, szukając informacji o szkołach, pytają głównie o poziom i liczbę lekcji języków obcych, bo z własnego doświadczenia wiedzą, że ta umiejętność otwiera na świat. W niepublicznej podstawówce w Marysinie Wawerskim języka angielskiego uczy się od pierwszej klasy, a w czwartej klasie dochodzą język niemiecki lub francuski.

Jednak jeszcze większą wagę przywiązuje się do poznawania języka ojczystego, kultywowania jego piękna i bogactwa. A także do znajomości historii, którą dzieci poznają już od pierwszej klasy. W szkole pielęgnowane są tradycje patriotyczne, obchodzi się historyczne rocznice, dni pamięci, ważne jest też poznawanie polskiej kultury.

- Pójścia „pod prąd” w wielu dziedzinach musi być coraz więcej, w imię ratowania człowieka i ojczyzny. I ta odwaga przynosi efekty. Nasi absolwenci opuszczają mury szkoły jako młodzi ludzie potrafiący samodzielnie i krytycznie ocenić rzeczywistość, mają swoje zdanie na wiele tematów i potrafią go bronić - mówi s. dyrektor. - I tę szkołę polubili, bo po latach przysyłają nam zaproszenia na ślub, przyprowadzają do niej swoje dzieci. Niektórzy są teraz u nas nauczycielami.


Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej

ul. Azaliowa 10, tel. 22 815 20 53, felicjanki.edu.pl.

W tym roku otworzy trzy kl. I, z których każda będzie liczyła 20-24 uczniów. 

Czesne: 550 zł, płatne przez 12 miesięcy. Wpisowe: 550 zł.

Możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są do 11 marca (opłata rekrutacyjna 50 zł). W ramach rekrutacji odbywa się rozmowa z rodzicami, z dzieckiem, badanie dziecka przez pedagoga pod kątem dojrzałości szkolnej oraz udział w lekcji hospitacyjnej. Lista przyjętych zostanie ogłoszono w kwietniu.