Nowe miasto na Mazowszu

publikacja 03.01.2020 14:11

Czerwińsk nad Wisłą po ponad 150 latach powrócił na administracyjną mapę Mazowsza jako miasto. Z czego jest znane?

Nowe miasto na Mazowszu Wizerunek Matki Bożej Pocieszenia znajdujący się w ołtarzu głównym w parafii zwiastowania NMP został koronowany w 1648 roku. Ilona Krawczyk - Krajczyńska /Foto Gość

Czerwińsk posiadał prawa miejskie przez blisko 500 lat. Stracił je w wyniku represji po powstaniu styczniowym. Była to kara za udział w niepodległościowym zrywie. - Mieszkańcy Czerwińska nigdy się z tą myślą nie oswoili. Nigdy nie chcieli dopuścić do swojej świadomości, że utracili prawa miejskie i są mieszkańcami sołectwa czy też osady - powiedział burmistrz Marcin Gortat podczas uroczystości odbierając w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji akt nadania praw miejskich.

Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wręczając w imieniu premiera RP tytuł nadania statusu miasta podkreślił z kolei, że Czerwińsk to "przepiękne miasto, pięknie położone, to stolica polskiej truskawki".

Nawiązując do dziejów Czerwińska podkreślił, że jest on "miastem historycznym". Obecny od XII w. na ziemi czerwińskiej klasztor kanoników regularnych przyciągał ówczesną elitę polityczną i duchową. W lipcu 1410 wojska Jagiełły przeprawiały się tu przez Wisłę. Czerwińsk zyskał popularność dzięki kultowi cudami słynącego wizerunku Matki Bożej Pocieszenia.

Obecnie kustoszami maryjnego sanktuarium są salezjanie. W Czerwińsku odżywa także średniowieczna tradycja wystawiania w Wielki Poście Misterium Męki Pańskiej.

- Mam nadzieję, że dzięki zmianie statusu na miasto i dzięki usilnej pracy pana burmistrza i rady miejskiej Czerwińsk nad Wisłą będzie takim mazowieckim Kazimierzem, bo ma do tego wszelkie predyspozycje - dodał minister.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z lipca 2019 roku status miasta od 1 stycznia 2020 r. zyskały w sumie cztery miejscowości w Polsce.