Bp Kamiński: cmentarze nawiedzajmy nie tylko 1 i 2 listopada

Tomasz Gołąb Tomasz Gołąb

publikacja 16.10.2020 13:54

Ordynariusz warszawsko-praski przypomniał też o obowiązującej wciąż dyspensie od Mszy św.

Bp Kamiński: cmentarze nawiedzajmy nie tylko 1 i 2 listopada W diecezji warszawsko-praskiej nadal obowiązuje dyspensa zwalniająca z obowiązku niedzielnej i świątecznej Mszy św. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Biskup diecezji warszawsko-praskiej opublikował dekret dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa.

"Przypominam, że udzielona na początku pandemii dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. nadal obowiązuje, tym bardziej w związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. strefie czerwonej” - pisze biskup Romuald Kamiński do diecezjan, prosząc o dołożenie starań, by wierni gromadzący się w świątyniach mogli bezpiecznie uczestniczyć w liturgii, korzystać z sakramentów świętych i szukać umocnienia w Bogu w tym trudnym czasie. "Wyrazem naszej miłości i wzajemnej odpowiedzialności są konkretne reguły bezpieczeństwa i higieny" - dodaje ordynariusz.

Biskup Romuald Kamiński przypomina o konieczności używania maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta w przestrzeni wspólnej budynków kościelnych i parafialnych. Kapłani i szafarze nadzwyczajni mają obowiązek używania maseczek podczas udzielania Komunii Świętej. W związku z regulacjami ogłoszonymi przez rząd 15 października konieczne jest także zachowywanie dystansu społecznego: w „strefie czerwonej” 1 osoba na 7 m², w „strefie żółtej” 1 osoba na 4 m².

Biskup R. Kamiński wskazuje, że każda parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych, ale nie w kropielnicach. Woda święcona może być udostępniana jedynie w buteleczkach lub specjalnych dozownikach. Spotkania grup formacyjnych powinny być zawieszone lub przeprowadzane w „strefie czerwonej” do 10 osób, a w „strefie żółtej” do 25, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu oraz przy użyciu maseczek ochronnych i dezynfekcji rąk.

"Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno wymuszać na wiernych przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego. Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie. Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce" - przypomina bp Romuald Kamiński, precyzując również zasady sprawowania sakramentu pokuty i pojednania: założenie i wymienianie folii ochronnych na kratkach konfesjonałów oraz wskazywanie penitentom konieczności jej dezynfekowania.

Biskup warszawsko-praski wskazuje też, że w związku z uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości.

"Ogarniam modlitwą i błogosławię wszystkim Wiernym naszej Diecezji. Szczególnej opiece Matki Bożej zawierzam starszych i chorych. Dla całej służby zdrowia wypraszam łaskę siły i odwagi do walki z pandemią" - kończy dekret bp Romuald Kamiński.