Nowy numer 32/2022 Archiwum

Absolutorium dla Struzika

Mimo afery z lotniskiem w Modlinie, radni zdecydowali się potwierdzić wykonanie budżetu przez władze województwa. Choć SLD wytknęło zadłużenie służby zdrowia, przeszacowanie dochodów i chaos w jednostkach Urzędu Marszałkowskiego.

Radni województwa udzielili absolutorium zarządowi województwa mazowieckiego za wykonanie budżetu w roku 2012. Mimo, że szef klubu radnych SLD w Sejmiku Mazowsza Grzegorz Pietruczuk, apelował o odrzucenie sprawozdania z wykonania budżetu. - Nie może być tak, że najbogatsze województwo w kraju, generujące ponad 20 proc. PKB krajowego, jest na skraju bankructwa finansowego - powiedział pół godziny przed głosowaniem.

– Dziękuję radnym województwa za zaufanie, tym bardziej, że nie był to rok łatwy. Musieliśmy się zmierzyć ze skutkami kryzysu, dostosować budżet do nowych, twardszych realiów i podejmować szereg trudnych interwencji – czy to w sprawie finansowania naszych szpitali, czy też „janosikowego”. Mimo mało korzystnych okoliczności udało nam się ustabilizować sytuację i zrealizować budżet na poziomie 96,49 proc. Priorytetem było dla nas sprawne realizowanie inwestycji dofinansowanych z funduszy unijnych – podsumował marszałek Adam Struzik.

W ramach "janosikowego" Mazowsze musiało oddać innym województwom aż 658 mln zł. W 2012 r. budżet województwa, który wyniósł 2,5 mld zł, został zrealizowany na poziomie 96,49 proc. Plan na zadania inwestycyjne został wykonany na poziomie 92,97 proc.

– Walka o interesy regionu w realiach kryzysu jest prawdziwym sprawdzianem dla każdego samorządowca. To czas trudnych decyzji dla rządzących i łatwej, często populistycznej krytyki ze strony oponentów. Łatwiej jest bowiem negować, aniżeli konstruktywnie wspierać. Przed nami kolejne wyzwania. Dalsza walka ze skutkami kryzysu i niezwykle ważne negocjacje wsparcia unijnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 – dodał marszałek.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej województwa na lata 2012-2034 w dziale drogi ujęto 35 przedsięwzięć. Ich planowana wartość w 2012 r. wyniosła 163 624 760 zł, z czego środki własne województwa mazowieckiego stanowiły 61 000 361 zł, a z UE – 75 003 693 zł. Ponad 25 mln zł to dotacja z budżetu państwa. Do końca 2012 r. zrealizowano 91,87 proc. planu – wydatkowano 150 322 739 zł.

W 2012 r. zakończono m.in. rozbudowę dróg wojewódzkich: nr 732 relacji Stary Gózd – Przytyk oraz nr 724 relacji Warszawa – Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w Konstancinie Jeziornie. Odbudowano także drogę wojewódzką nr 575 wraz z odbudową mostu na rzece Bzura oraz przebudowano drogę wojewódzką nr 787 – przejście przez m. Sucha.

W 2012 roku kontynuowano m.in. rozbudowę dróg wojewódzkich: nr 637 relacji Warszawa – Węgrów, nr 719 relacji Warszawa – Kamion, nr 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice, budowę obwodnicy Żuromina, przebudowę dróg wojewódzkich nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Warszawa, nr 580 na odcinku Leszno – granica gm. Kampinos, nr 727 Klwów – Szydłowiec oraz nr 575 Płock – Kazuń Nowy.

Na realizację przedsięwzięć w służbie zdrowia w 2012 r. zaplanowano 75 431 911 zł. Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 95,95 proc. Plan składał się w 92 proc. ze środków własnych województwa mazowieckiego – 69 446 340 zł, w 5 proc. – Unii Europejskiej – 4 098 845 zł. 1 proc. stanowiły środki z budżetu państwa – 723 326 zł, a 2 proc. z innych źródeł finansowania 1 163 400 zł. Do 31 grudnia 2012 r. wydatkowano 72 379 407 zł.

W 2012 r. udało się także zakończyć szereg inwestycji ważnych dla pacjentów. W Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie mali pacjenci otrzymali do dyspozycji odnowiony Oddział Patologii Noworodka i Niemowlęcia. W SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym zakończono trwającą od 2006 r. modernizację Pawilonu I, a w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku po dwóch latach zakończono inwestycję dotyczącą rozbudowy Pawilonu Głównego. Do użytku oddane zostały także kolejne oddziały Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Dokończono także modernizację obiektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, w którym prowadzona będzie m.in. rehabilitacja, a także rozbudowę pawilonu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu.

Realizowane w 2012 r. inwestycje to m.in.: modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć oraz utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie, modernizacja i rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku, budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie oraz budynku C w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o., doposażenie Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego.

Do największych inwestycji w kulturze zakończonych na Mazowszu w 2012 r. zaliczyć można przebudowę zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie, modernizację Muzeum Etnograficznego w Warszawie, rozbudowę Muzeum Wsi Kurpiowskiej – mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku, rewitalizację kompleksu dworsko-pałacowego – Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz zakończenie pierwszego etapu prac przy rozbudowie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Ponadto Muzeum Archeologiczne w Warszawie wzbogaciło się o nową pracownię konserwacji drewna archeologicznego.

Dodatkowo w 2012 r. realizowane były następujące inwestycje: budowa trasy turystycznej w Muzeum Wsi Radomskiej, rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne – Muzeum Regionalne w Siedlcach oraz rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama