Nowy numer 50/2018 Archiwum

Niech Bóg wam wynagrodzi uczynki dla Kościoła

W święto Objawienia Pańskiego kard. Nycz wręczył medale św. Stanisława najbardziej zasłużonym dla archidiecezji warszawskiej. Ceremonia wręczenia medali odbyła się w archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

Roma Łojewska

Z parafii św. Tomasza Apostoła; bardzo aktywna na polu społecznym; od 25 lat zajmuje się sprawami ludzkimi pracując w Komitecie Domowym; działa jako wolontariuszka w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Dorosłym „UL” na warszawskiej Woli; założyła prężnie działające Stowarzyszenie Społeczników „Ariadna”, które za misję obrało pomoc ludziom w sytuacjach kryzysowych, chorym, niesprawnym, wykluczonym i wszystkim tym, kogo dotyka bieda lub nieszczęście; Stowarzyszenie współpracuje z urzędami publicznymi, miejscowymi Caritas, wspiera kluby Emerytów, świetlice dziecięce, organizacje cywilne i kościelne; od 10 lat jest prezesem tego stowarzyszenia i stara się jak najlepiej wykonywać swoją pracę; do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie jest jedyną organizacją zajmującą się biedą o tak dużym zasięgu.

Ewa Podpora

Dyrektor Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej. Szkoła znajduje się na terenie parafii św. Tomasza Apostoła; wraz z nauczycielami aktywnie uczestniczy w życiu parafii; stworzyła doskonałe warunki do nauczania religii; podejmuje nowatorskie rozwiązania programowe wśród których na szczególne wyróżnienie zasługuje organizacja rekolekcji wielkopostnych; w tym roku szkolnym planowana jest organizacja Dnia Papieskiego i koncertu poświęconego Janowi Pawłowi II; dużą wagę przywiązuje do kształtowania postaw patriotyzmu, umacniania więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa narodowego; dzięki osobistemu zaangażowaniu wśród uczniów kształtowana jest postawa prospołeczna, koleżeństwa, młodzież uczestniczy w wolontariacie; tworzy szkołę bezpieczną, przyjazną i tolerancyjną; zaangażowana jest w pomoc na rzecz misji.

Jerzy Derkacz

Z parafii św. Tomasza Apostoła w Warszawie; całą kwintesencję swojej twórczości zawarł w sformułowaniu - „Tam gdzie ziemia styka się z niebem, tam działa artysta”; „Szopki ursynowskie”, postacie Świętej Rodziny z żywymi zwierzętami dają mu najwięcej twórczej satysfakcji, także autorskie realizacje Grobów Pańskich, które wykonuje od 1996 roku; „Misteria Wschodnie” prezentowane w kościele były świadectwem ekumenizmu w sztuce; od 2005 roku prowadzi jako Kurator założoną przez siebie Galerię Wystaw Artystycznych na Emporach, która jest miejscem integracji ursynowskich artystów plastyków i miejscem promowania sztuki.

Janusz Berdowski

Z parafii św. Bonifacego z Tarsu; wybitna i dobrze znana postać w czerniakowskiej parafii; jest postacią dobrze znaną ogółowi przez swoje przepiękne wystąpienia w czasie różnych wydarzeń kościelnych; zaangażowany społecznie, spieszy z pomocą potrzebującym; umiejętnie współpracuje w duszpasterstwie Polskich Przetwórców Żywności; autor 9 książek i 327 publikacji w czasopismach technicznych krajowych i zagranicznych, współtwórca czterech patentów oraz 29 wniosków racjonalizatorskich wdrożonych do produkcji.

Grzegorz Trochimczuk

Z parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia na Stegnach; współpracownik w duszpasterstwie Polskich Przetwórców Żywności; dzięki osobistemu zaangażowaniu dołożył cegiełkę do Kodeksu etyki żywnościowej; obecnie realizuje swoją życiową pasję w twórczości poetyckiej.

Janina Grabińska

Od ponad 35 lat pracowała w parafii archikatedralnej czuwając, aby w kościele i na plebanii zawsze był porządek i zachowana czystość; pracę wykonywała z wielką sumiennością i z oddaniem; pełna zapału i wielkiego zaangażowania w wypełnianiu powierzonych obowiązków.

Kazimiera Moryc

Zamieszkała w parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela; w tym roku obchodzi 40-lecie pracy w archikatedrze, z odpowiedzialnością i zdyscyplinowaniem dba o porządek i czystość świątyni oraz domu parafialnego; powierzone obowiązki wykonuje bardzo sumiennie i z wielkim zaangażowaniem; cieszy się szacunkiem otoczenia.

Małgorzata Anna Barucka

Członek założyciel Chóru Archikatedry Warszawskiej; wzorowa chórzystka oraz prezes Zarządu oraz Zarządu Towarzystwa Sodalitas Chorum; pełniła funkcję akompaniatora i korepetytora tegoż chóru; wielokrotnie z sukcesem zdobywała partytury utworów mniej znanych a wartościowych kompozytorów polskiej muzyki sakralnej; zespół zawdzięcza jej oprócz licznych inicjatyw organizacyjnych, wiele profesjonalnych redakcji opisów działalności artystycznej; służy Kościołowi będąc dla innych przykładem twórczego chrześcijaństwa, pracowitości i stawiania sobie wysokich wymagań; szczera, skromna, na którą zawsze można liczyć; jest wzorem wytrwałości, stałości w powziętych zobowiązaniach oraz walki o dobro i trwanie Zespołu pomimo wszelkich trudności; jej postawę wobec Chóru Archikatedry dobrze oddaje maksyma: "znakiem miłości jest obecność” - obecność realna i namacalna, pełna ciepła i troski o drugiego człowieka.

Alina Dzięcioł

Od wielu lat kieruje Biblioteką Naukową Zamku Królewskiego w Warszawie i aktywnie angażuje się w naukową współprace międzynarodową; zainteresowana zawodowo pogłębianiem wiedzy historycznej o dziejach Archikatedry Warszawskiej, jest m.in. autorką opracowania o księgozbiorach archikatedralnych; oddana chórzystka Chóru Archikatedry Warszawskiej oraz członek Zarządu i Towarzystwa Sodalitas Chorum na stanowisku prezesa i wiceprezesa oraz w bieżącej kadencji Zarządu od roku 2011 do chwili obecnej; zespół zawdzięcza jej m. in. powstanie i ostateczną redakcję Regulaminu Chóru Archikatedry Warszawskiej; wyrazem jej dojrzale przeżytego chrześcijaństwa są trafne i transparentne decyzje na szczeblu zarządowym, podobnie jak opanowanie i łagodność przy jednoznacznej postawie szacunku dla Kościoła Katolickiego oraz każdego człowieka; pełna mądrości i sympatii w kontaktach zarówno ze starszymi, jak i młodszymi chórzystami; ceniona za dar łagodzenia sporów i osiągania rozsądnych kompromisów; sercem oddana pracy chóralnej; jest przykładem ofiarności i bezinteresownej wieloletniej służby pełnionej z życzliwością i uśmiechem.

Tadeusz Szewczyk

Z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaborowie; od 20 lat pełni posługę organisty; poza śpiewem podczas wszystkich Mszy św. i nabożeństw angażuje się w prowadzenie scholii dziecięco-młodzieżowej oraz chóru męskiego, zaskakując nowymi aranżacjami pieśni; nie szczędzi swojego czasu na kolejne próby; włącza się aktywnie we wszystkie akcje ewangelizacyjne chętnie współpracując z młodzieżą, ministrantami i księżmi w parafii; wspomaga koncerty muzyczne i zachęca parafian do wspólnego grania i śpiewania; wspiera administratora strony parafialnej swoim doświadczeniem i znajomością doskonałej polszczyzny; oddany pracownik, ofiarny i bezinteresowny.

Wojciech Regulski

Z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaborowie; od ponad 20 lat pracuje jako kościelny i grabarz; pogodnie nastawiony do życia wykonuje powierzoną pracę z wielką sumiennością; swoim zaangażowaniem przyciąga innych parafian, którzy chętnie pomagają mu w pracach konserwatorskich; współpracuje z młodzieżą i bierze udział w akcjach ewangelizacyjnych; perfekcyjnie i starannie przygotowuje uroczystości i ważne wydarzenia w parafii czuwając nad wszystkim i wspierając dobrą radą kapłanów; dba o wystrój kościoła podczas Bożego Narodzenia; uczynny i pracowity; cieszy się dobrym autorytetem wśród ministrantów.

Maria Ryś

Z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny; Kierownik Katedry Psychologii Rodziny w UKSW; Prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio; z wielkim przekonaniem i zaangażowaniem promuje katolicki model małżeństwa i rodziny; zorganizowała wiele sympozjów i konferencji poświęconych tej sprawie; wygłasza referaty, publikuje książki i artykuły z zakresu tematyki rodziny; włączyła się bardzo intensywnie w dyskusję nt. ideologii gender i wygłosiła wiele konferencji wskazując na zagrożenia, jakie niesie ta ideologia dla Kościoła i Polski; polem jej troski i licznych działań jest budowa świątyni Opatrzności Bożej; wydała album pod tytułem „Pod skrzydłami Bożej Opatrzności”.

Klara Gołębiowska

Z parafii Świętego Krzyża; od 18 lat służy swoją wiedzą i doświadczeniem w poradnictwie rodzinnym w ramach przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa; pracę swoją wykonuje z wielkim taktem, wyczuciem i najwyższą kulturą; od szeregu lat jest także zaangażowana w działalność Akcji Katolickiej przy parafii i jest członkiem duszpasterskiej rady parafialnej; swoje wszechstronne zaangażowanie w życie parafii łączy doskonale z pracą zawodową i troską o rodzinę.

Maciej Bohosiewicz

Członek wspólnoty ormiańskiej w Polsce, zasłużony dla środowiska Ormian w Polsce - w Warszawie i w Gliwicach.

 

 

« 1 2 »
oceń artykuł

Zobacz także

Komentowanie dostępne jest tylko dla .

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zapisane na później

Pobieranie listy