Nowy numer 44/2020 Archiwum

Sprawdź, czy zdasz przedmałżeński egzamin

O przygotowaniu do małżeństwa mówili uczestnicy konferencji naukowej, która odbyła się na UKSW.

- Nic nie dzieje się nagle. Szczęście małżeńskie jest efektem długotrwałego wysiłku, ale także kryzys jest skutkiem długotrwałego procesu - mówił ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW, gospodarz konferencji "Przygotowanie do małżeństwa na dziś i jutro”, która 12 marca odbyła się na UKSW.

Wygłaszając referat "Egzamin przedmałżeński”, prelegent zwrócił uwagę na konieczność postawienia sobie nawzajem fundamentalnych pytań, które pomogą narzeczonym uniknąć w przyszłości wielu nieporozumień. Wśród nich znalazły się takie zagadnienia, jak: czy jesteśmy dostatecznie dojrzali do małżeństwa, czy będziemy umieli dbać o piękno miłości i radości wspólnego życia, jak sobie poradzimy ze słabościami, czy wiara będzie wypełniać całe nasze życie i nim kierować, czy jesteśmy gotowi kochać siebie jako rodziców naszych dzieci i czy umiemy kochać siebie na zawsze?

Duchowny podkreślił także, że pytania te należy sobie stawiać ciągle na nowo, gdyż "z perspektywy czasu człowiek inaczej patrzy na siebie, drugą osobę i na życie”.

Podczas pierwszej sesji poświęconej teoretycznemu wprowadzeniu do małżeństwa prelegenci poruszali szeroko pojętą tematykę małżeńską i przedmałżeńską, m.in. pokazując zalety wstrzemięźliwości w życiu małżeńskim, sposoby dbania o zdrowie prokreacyjne, zwracali uwagę na to, jak opiekować się dzieckiem, by wyrosło na twórczego człowieka. Była też mowa o weekendowym kursie przygotowującym do małżeństwa.

Ale nie tylko. Ks. dr Janusz Stańczuk zwrócił na przykład uwagę na konieczność znalezienia nowego sposobu mówienia o wierze. Postulował cztery cechy współczesnego języka religijnego odwołujące się do motywacji - zamiast "straszenia” pokazywanie celu i środków do jego osiągnięcia. - Jezus na kartach Ewangelii wielokrotnie motywował swoich uczniów, pokazując, że jest coś do osiągnięcia - powiedział duchowny. Kolejnymi cechami współczesnego języka są obraz, wrażliwość - szczególnie w sferze seksualnej i afirmacja - radość z życia Ewangelią, której - zdaniem prelegenta - chrześcijanom brakuje. Prelegent zaznaczył, że współczesny ewangelizator powinien być poliglotą - umieć mówić językiem tych, do których został posłany.

Prof. dr hab. Dorota Kornas-Biela z KUL-u w swoim referacie spojrzała na konflikty małżeńskie z perspektywy grzechów głównych. Okazuje się, że tak często spotykane w małżeństwie zachowania typu "widzisz, miałam rację”, "taki już jestem”, "jesteś drobiazgowa”, "nie, bo nie” czy "to moja sprawa, co robię ze swoim życiem” - to pokłosie pychy, chciwości, lenistwa, nieumiarkowania, zazdrości, gniewu i nieczystości. Prelegentka radziła, by z jednej trony zaakceptować słabość ludzkiej natury, ale z drugiej podejmować wysiłek pracy nad sobą, prosząc o pomoc Boga.

Sesja druga to propozycja doktorantów teologii pastoralnej UKSW dotycząca przygotowania do małżeństwa w oparciu o słowa przysięgi małżeńskiej. - Chcemy o nauczaniu Kościoła na temat małżeństwa mówić współczesnym językiem - powiedział ks. Rafał Zieliński, doktorant i współorganizator konferencji. Młodzi naukowcy starali się odpowiedzieć na pytania: "komu chcesz ślubować?”, "co chcesz ślubować?”, "czym jest miłość małżeńska?”, „czym jest wierność?”, a także zastanawiali się m.in., jaka jest wartość uczciwości małżeńskiej.

Ostatnia część konferencji dotyczyła praktycznego przygotowania do małżeństwa, jakie odbywa się w parafiach i na szczeblu diecezjalnym. - To jest wciąż rzeczywistość do zagospodarowania przez parafie, dekanaty i diecezje. Rosnąca liczba rozwodów, singli, życie w konkubinacie to zjawiska, na które Kościół w swojej pracy duszpasterskiej chce odpowiedzieć - mówił ks. Zieliński.

Ogólnopolska konferencja Naukowa "Przygotowanie do małżeństwa na dziś i jutro” została zorganizowana przez doktorantów teologii pastoralnej Wydziału Teologicznego UKSW.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama