Nowy numer 44/2020 Archiwum

Budżet partycypacyjny: start!

Zdecyduj na co pójdzie ponad 51 mln zł. Już dziś możesz oddać swój głos!

Od 16 czerwca przez 11 dni trwać będzie głosowanie na projekty zgłoszone do II edycji budżetu partycypacyjnego, które realizowane będą z budżetów dzielnicowych w 2016 r. Możemy wybierać spośród 1464 propozycji (tyle zostało po zweryfikowaniu 2333 zgłoszeń). Zwyciężą pomysły, które najbardziej spodobają się warszawiakom i w głosowaniu zdobędą największą liczbę głosów.

Głosować może każdy mieszkaniec Warszawy (nie trzeba być zameldowanym), niezależnie od wieku. Ale uwaga! Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę swojego opiekuna prawnego na udział w głosowaniu oraz na przetwarzanie ich danych osobowych. Do wersji papierowej karty do głosowania powinien być dołączony druk zgody, który można pobrać ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl, ze stron urzędów dzielnic, a także otrzymać w dowolnym Wydziale Obsługi Mieszkańców. Zgoda powinna być dołączona do karty do głosowania w sposób możliwie trwały. Karta bez dołączonej zgody opiekuna prawnego zostanie uznana za nieważną. Jeśli niepełnoletni głosować chcą internetowo,muszą także uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna, który powinien wpisać swoje dane w odpowiednich polach na stronie.

Prawo do głosowania mają też cudzoziemcy, w tym osoby którym nie został nadany numer PESEL, przy założeniu, że zamieszkują w Warszawie z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z ogólną zasadą, warunkiem uznania głosu za ważny jest podanie przez głosującego wszystkich danych określonych jako obligatoryjne, czyli tych danych, które znajdują się na szarym polu karty do głosowania. Brak którejkolwiek danej z tej grupy, w tym numeru PESEL, spowoduje unieważnienie głosu. Cudzoziemcy bez numeru PESEL, chcąc wziąć udział w głosowaniu powinni udać się do dowolnego Wydziału Obsługi Mieszkańców ze swoim dokumentem podróży (np. dowodem osobistym lub paszportem) oraz złożyć oświadczenie, którego druk uzyskają od pracownika WOM-u. Wzór oświadczenia można również pobrać ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz ze stron urzędów dzielnic.

Każdy może zagłosować tylko raz - ale na jeden lub kilka projektów. Jeśli zmienimy zdanie co do wyboru i będziemy chcieli głosować powtórnie - wszystkie nasze głosy zostaną unieważnione. Dlatego przed podjęciem decyzji, warto uważnie przejrzeć listę projektów i zagłosować z namysłem.

Jak wybrać projekty? Zastanów się, z jaką dzielnicą i z jakim terenem w Warszawie czujesz się najbardziej związany. Koszt projektów, na które będziesz głosować nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny w danej dzielnicy lub obszarze. Sprawdź jak wygląda podział na obszary w Twojej dzielnicy i jakie projekty zostały w nich poddane pod głosowanie (informacje znajdziesz na: www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Możesz wybrać dowolną liczbę projektów, pamiętaj jednak, że łączny koszt realizacji wszystkich wybranych przez Ciebie projektów nie może być większy niż kwota dostępna na poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym obszarze terytorialnym (w przeciwnym wypadku Twój głos zostanie policzony jako nieważny).

Jak zagłosować? Najprościej przez internet - poprzez stronę: www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Pamiętaj jednak o potwierdzeniu swojego głosu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który przyjdzie na adres e-mail - inaczej głos nie będzie ważny.

Zagłosować można też osobiście - w urzędzie dzielnicy, wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. Głos można też przesłać pocztą na adres właściwego urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2016”. Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do urzędu pomiędzy 16 a 26 czerwca 2015 r. (kartę do głosowania będzie można pobrać ze stron internetowych od 16 czerwca 2015 r. lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców właściwego miejscowo urzędu dzielnicy).

Głosujemy do 26 czerwca. Do 10 lipca br. zostaną ogłoszone listy projektów (w każdym z obszarów), które zdobyły najwięcej głosów i będą zrealizowane w 2016 roku.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama