Nowy numer 42/2020 Archiwum

Zwiastujcie Jego zwycięstwo

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata bp Marek Solarczyk, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej, przewodniczył uroczystej Mszy św. w stołecznej bazylice Świętego Krzyża. Uczestnicy modlili się m.in. za członków stowarzyszenia w ich święto patronalne.

Przywołując rozmowę Chrystusa z Piłatem, bp Solarczyk przypomniał, że Syn Boży jest jedynym władcą królów ziemi i tylko On może wnieść w ludzkie życie pokój i autentyczną radość.

- On miłuje nas i swoją krwią uwolnił nas od grzechów. To również On wprowadza w nasze życie nadzieję przyszłości i moc łaski zbawienia, które potrafią napełnić nas pokojem i sprawić że z cała szczerością wypowiadamy Mu nasze marzenia i składamy świadectwo wytrwałej miłości - powiedział kaznodzieja.

Dodał przy tym, że przynależność do Bożego Królestwa opiera się nie tyle na zadeklarowaniu naszej gotowość do dołączenia do Niego, co na odkryciu owoców tego Królestwa w osobistym życiu i czerpaniu ze źródła tych darów.

- Chrystus Król przekonuje nas, że warto poddać się Jego panowaniu i stać się zwiastunem jego zwycięstwa w otaczającym nas świecie - podkreślił bp Solarczyk

Krajowy Asystent Akcji Katolickiej przypomniał również o roli i odpowiedzialność katolików świeckich w budowaniu Królestwa Bożego we współczesnym świecie.

- W duchu odpowiedzialności odczytujemy na nowo Dekret o Apostolstwie Świeckich ogłoszony przed pięćdziesięcioma laty na Soborze Watykańskim II. Zwraca on bowiem uwagę, że ludzie świeccy poprzez zgodność życia z wiarą stają się światłością świata, zaś przez swoją rzetelność w każdym zajęciu pociągają wszystkich do umiłowania prawdy i dobra, a wreszcie do Chrystusa i Kościoła. Natomiast przez miłość braterską, dzięki której biorąc udział w życiu, pracach, cierpieniach - powoli i niepostrzeżenie przygotowują serca wszystkich na działanie łaski zbawczej - zauważył.

Nawiązując do rozpoczynającego się w przyszłym tygodniu Nowego Roku duszpasterskiego, który będzie również czasem jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski, bp Solarczyk zachęcał członków Akcji Katolickiej do stawania się świadkiem Bożego działania w tym świecie.

- Razem z prorokiem Danielem składajmy naszym barciom i siostrom świadectwo o Królowaniu Syna Bożego - naszego Zbawiciela i Króla. Niech Jego przybycie do naszego życia i przemieniająca moc Ducha Świętego stanie się orędziem nadziei dla świata i królowaniem Bożej łaski w każdym człowieku zaczynając od nas samych - zaapelował kaznodzieja.

W Polsce Akacja Katolicka działa od 1930 r. Pierwszy oficjalny jej statut został zredagowany przez prymasa Augusta Hlonda i zatwierdzony przez papieża Piusa XI pismem Sekretariatu Stanu z 27 listopada.

Po latach przerwy, spowodowanych rządami komunistów, stowarzyszenie zostało reaktywowane na wyraźne życzenie papieża św. Jana Pawła II, wyrażone wobec polskich biskupów podczas wizyty ad limina w lutym 1993 r.

Pierwsze struktury zaczęły powstawać już rok później. Obecnie do Akcji Katolickiej w Polsce należy ponad 25 tys. osób.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama