Nowy numer 3/2021 Archiwum

Postawi pomnik smoleński?

Wojewoda Zdzisław Sipiera powołał dziś Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nowym konserwatorem została Barbara Jezierska, która już pełniła tę funkcję w latach 2007-2011.

W uzgodnieniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków, wojewoda Zdzisław Sipiera powołał Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nowym konserwatorem została Barbara Jezierska.

Barbara Jezierska była Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w latach 2007-2011. W czasie swojej kadencji odblokowała wpisy obiektów do rejestru zabytków. Z wykształcenia jest architektem.

Do zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków należy m.in.: prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac konserwatorskich, archeologicznych czy restauratorskich. Opracowuje on także wojewódzkie plany opieki nad zabytkami, a swoje zadania wykonuje za pomocą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Media podkreślają przychylność nowego konserwatora zabytków dla lokalizacji pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej przez pałacem prezydenckim. Tej lokalizacji przeciwstawiał się dotychczasowy konserwator Rafał Nadolny.

"Odwołanie ze stanowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie miało nic wspólnego z poglądem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyrażonym podczas wywiadu dla Rzeczpospolitej na temat lokalizacji pomnika smoleńskiego (Minister zapytany o pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej powiedział, że wcześniej czy później pomnik stanie w miejscu symbolicznym dla obywateli, tj. przed Pałacem Prezydenckim). Odwołanie Pana Rafała Nadolnego ze stanowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nastąpiło zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) na skutek decyzji wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery, podjętej w uzgodnieniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków dr Magdaleną Gawin. Stanowisko Wojewody oraz Generalnego Konserwatora Zabytków wynikało z oceny merytorycznej dotychczasowej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz konsultacji z organizacjami społecznymi zajmującymi się opieką nad zabytkami. Zastrzeżenia budziły w szczególności zaniechania Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie obejmowania ochroną cennych kulturowo obiektów poprzez wpis do wojewódzkiej ewidencji zabytków i rejestru zabytków" - wyjaśnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Barbara Jezierska po nominacji stwierdziła, że umiejscowienie pomnika smoleńskiego wykracza poza kompetencje Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama