Nowy numer 48/2023 Archiwum

Święty w garniturze

130 lat temu urodził się Robert Schuman. W kościele Świętego Krzyża modlono się o jego rychłą beatyfikację.

Podczas Eucharystii proszono także o wyniesienie na ołtarze drugiego współtwórcy integracji europejskiej - Alcide De Gasperiego, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się na szczeblu diecezjalnym w Trydencie w 1993r.

- Istota polityki została obecnie wypaczona. Jest ona synonimem zła, kłamstwa, układów oligarchicznych. I dlatego wiele osób od niej stroni. Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie UE na pierwszym miejscu stawiają siebie, negując jednocześnie biblijne rozumienie godności człowieka, kwestionując prawdę o początku i końcu życia ludzkiego czy podważając wartość małżeństwa - mówił w homilii bp Piotr Jarecki.

Przypomniał, że jedną z dróg przekształcania świata jest polityka, a w nauczaniu Kościoła należy ona do najszlachetniejszych form życia społecznego.

- Polityka to szlachetna forma miłości w skali makro. Jest nią tworzenie takiej rzeczywistości, w której grupy społeczne mogą funkcjonować w coraz doskonalszej przestrzeni. I dlatego modląc się o beatyfikację dwóch twórców podwalin dzisiejszej UE, prosimy również o cud, by obecnej polityce zostało przywrócone jej właściwe znaczenie, by polityka była polityką - mówił.

Wskazał, że niezbędne jest, by politycy zainwestowali w cierpliwość, prawość, przygotowanie moralne i zawodowe.

Przypomniał, że zarówno Schuman jak i De Gasperi byli bardzo religijnymi ludźmi. Święty w garniturze   Mszy św. przewodniczył bp Piotr Jarecki Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość - Szuman codziennie uczestniczył we Mszy św. Był człowiekiem, który w dziedzinie polityki realizował powołanie do świętości. Niewielu się takich spotyka. De Gasperi, prześladowany przez faszystów, skrył się w Watykanie, gdzie był sekretarzem Piusa XII – mówił bp Jarecki.

Msza św. zakończyła się udzieleniem błogosławieństwa założonemu 21 czerwca Instytutowi Myśli Schumana, który zgłosił intencję Eucharystii. Jego rolą ma być merytoryczny wkład w dyskusjach politycznych, zrzeszanie eksperckiej kadry, promowanie osoby Schumana poprzez przygotowywanie publikacji na temat jego życia i działalności oraz organizowanie lekcji w szkołach i wykładów na uczelniach. Członkowi Instytutu chcą współpracować z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów i potrzeb lokalnych społeczności.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy