Nowy numer 48/2020 Archiwum

Boisko uratowane

Mała ustawa reprywatyzacyjna już działa. Miasto może wreszcie zakończyć postępowania dotyczące tzw. „śpiochów” i nie będzie już zwracało nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne. W poniedziałek, 19 września, podpisano pierwszą decyzję w tej sprawie.

17 września weszła w życie tzw. „mała ustawa reprywatyzacyjna”. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadziła wiele istotnych zmian w procesie reprywatyzacji.  Miasto nie będzie już zwracało nieruchomości wykorzystywanych i przeznaczonych na cele publiczne - szkół, przedszkoli, domów opieki, placówek wychowawczo-opiekuńczych, instytucji kultury, szkół wyższych, obiektów ochrony zdrowia, placów, promenad, parków oraz obiektów i urządzeń transportu publicznego.

- Nowe przepisy pozwoliły nam na wydanie decyzji odmownych. Dziś podpisaliśmy pierwszą z nich, dotyczącą  roszczeń do boiska IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza przy ul. Saskiej 59. A w najbliższych dniach wydamy kolejne, dzięki czemu od roszczeń zwrotowych w stolicy zostanie zwolnionych ponad 150 nieruchomości – mówi Witold Pahl, wiceprezydent Warszawy odpowiadający za sprawy związane z reprywatyzacją.

Nowe przepisy pozwalają również na umorzenie tzw. spraw „uśpionych”, które toczyły się formalnie od lat powojennych - gdzie wnioskodawcy od czasu złożenia wniosku nie kontaktowali się w żaden sposób z organem prowadzącym postępowanie. Pozwoli to wreszcie na uregulowanie stanu prawnego ponad 2 tys. nieruchomości, przeprowadzenie koniecznych remontów i ochronę lokatorów przed zakusami nabywców roszczeń.

Mała ustawa reprywatyzacyjna wprowadziła także zapisy obligujące sądy do bardziej wnikliwej analizy wniosków dotyczących ustanawiania kuratorów. Teraz nie będzie już można ich ustanawiać wobec osób, których miejsca pobytu nie sposób ustalić, lub istnieją przesłanki, że od dawna nie żyją. 

Ponadto wszelkie umowy dotyczące sprzedaży praw i roszczeń zwrotowych trzeba będzie dokonywać bezpośrednio u notariusza, a miasto zyska możliwość ich pierwokupu, jeśli dotyczą gruntów miejskich.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama