Nowy numer 47/2020 Archiwum

Badajcie charyzmaty

Jak rozpoznawać prawdziwe dary Ducha Świętego, czy Kościół jest skostniałą strukturą, jaki jest kierunek duszpasterski Kościoła w Polsce – zastanawiali się uczestnicy konferencji naukowej „Nowa Pięćdziesiątnica w Kościele w Polsce?”.

Sympozjum, które 6 listopada odbyło się na UKSW, wpisuje się w przeżywany obecnie w Kościele w Polsce rok duszpasterski pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. – Konferencja jest próbą rozeznania rzeczywistości nowej Pięćdziesiątnicy w Kościele w Polsce. Duch Święty jest nieprzewidywalny i często nas zaskakuje, dlatego potrzebne są pewne kryteria rozpoznawania Jego działania. Sięgamy do nauczania magisterium Kościoła i właściwe kryteria przykładamy do tego, co Kościół w Polsce czyni – wyjaśnił ks. Tomasz Wielebski, pastoralista, prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW.

W konferencji uczestniczyło około 300 osób, duchownych i świeckich liderów wspólnot. Sympozjum składało się z trzech części. Pierwsza poświęcona była Duchowi Świętemu, Jego roli i działaniu. Wśród prelegentów wystąpili: ks. prof. Janusz Kręciło (WT UKSW), ks. Przemysław Sawa (WT UŚ), o. dr Wit Chlondowski OFM (WT UŚ), ks. Andrzej Kowalski (WT UMK). W Drugiej części rozważano temat odkrywania znaków czasu i odpowiedzi na nie w diecezjach i parafiach w Polsce. Głos zabrali biskupi: Andrzej Czaja i Andrzej Siemieniewski. Biskup opolski A. Czaja wygłosił referat „Charyzmat pasterski i jego realizacja”. W swoim przemówieniu nawiązał do nauczania św. Pawła. Za Katechizmem Kościoła Katolickiego opisał charyzmat jako „Boży dar objawiający Chrystusowego Ducha, udzielony wszystkim wiernym lub jednostce w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata”. – Urząd w Kościele nie może być przeciwstawiany charyzmatowi, ponieważ jako pochodzący od Boga jest też charyzmatem, a nie zawsze to się dostrzega – powiedział biskup. Za św. Pawłem podał trzy kryteria rozpoznawania autentyczności charyzmatów i tego, co Boże. – Kryterium chrystologiczne – wiara w Jezusa i apostolski depozyt wiary, eklezjalne – chodzi o dobro Kościoła i etyczne – nie można działać bez miłości – wyjaśnił. Zachęcił, by na drodze rozeznawania korzystać ze sprawdzonej w Kościele zasady poznawania dzieł Bożych po owocach. – Brak Bożego dzieła demaskują gorzkie owoce, tj. kłamstwo, zamęt, podziały, brak poszanowania godności, wyniosłość, próżność, negatywne emocje. Trzeba więc weryfikować to, co jest skutkiem, następstwem określonych zachowań i działań – mówił. W swoim wystąpieniu hierarcha odniósł się do opublikowanego niedawno w sieci kontrowersyjnego filmu „Marcin Zieliński – fałszywy charyzmatyk zdemaskowany”. – Przykro mi, że doszło do takiej mocnej polaryzacji stanowisk w kwestii funkcjonowania wspólnot i Kościoła w Polsce, że doszło aż do takiego zachowania, mało ewangelicznego, mówię to bardzo delikatnie – powiedział. Hierarcha zaznaczył, że trzeba zrobić dużo więcej, żeby „dość sprawnie pewne rzeczy wyjaśnić”. Zwrócił uwagę, że przepowiadanie Marcina Zielińskiego czy innych nie jest wolne od błędów teologicznych, ale próba uporządkowania tego faktu przez portal Zwiedzeni.pl jest nie do przyjęcia. W spotkaniu wzięli także udział duchowni i świeccy liderzy stołecznych wspólnot. Założyciel warszawskiego Domu Modlitwy 24/7 Maciej Wolski powiedział, że Kościół w Warszawie przeżywa ożywienie modlitewne i ewangelizacyjne: – Trzeba, żeby te dwie rzeczywistości szły ze sobą w parze. Z jednej strony widać ogromną liczbę inicjatyw ewangelizacyjnych – kursy Alfa cieszą się ogromnym zainteresowaniem, powstają różnego rodzaju szkoły nowej ewangelizacji. Z drugiej – obserwujemy wiele poruszeń modlitewnych w parafiach i grupach. Dodał, że takim miejscem „spotkania z Bogiem i jednocześnie posłania do ewangelizacji” jest m.in. konferencja Serce Dawida, która już po raz trzeci odbyła się w Warszawie. Ojciec Roman Groszewski SJ, duszpasterz akademicki, zwrócił uwagę, że w swojej duszpasterskiej pracy obserwuje głęboką potrzebę uczenia się modlitwy, także słowem Bożym.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama