Nowy numer 44/2020 Archiwum

Daleko do raju

Warszawa i okolice pod względem liczby osób chodzących do kościoła w niedzielę plasują się poniżej ogólnopolskiej średniej. Wiele brakuje nam do regionów, które są najbardziej religijne.

Nowi mieszkańcy Warszawy, którzy przybyli z terenów o podwyższonej religijności, w stolicy tę religijność szybko tracą – mówi prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, komentując wyniki najnowszego badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

9 stycznia zaprezentowano je w siedzibie Episkopatu. Najwyższy wskaźnik uczestniczących we Mszach św. niedzielnych ma diecezja tarnowska – 71,7 proc., najniższy – szczecińsko-kamieńska – 24,6 proc. Z danych ISKK wynika, że w diecezji warszawsko-praskiej wynik ten sięgnął 31,9 proc., a warszawskiej – 27,3 proc. Od wielu lat wskaźnik dominicantes, czyli odsetek wiernych uczęszczających na niedzielną Mszę św., w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych systematycznie spada. O ile w pierwszej połowie lat 80. przekraczał znacznie 50 proc., w latach 90. ustabilizował się w granicach 45–48 proc., o tyle od 2010 r. oscyluje wokół 40 proc. W 2016 r. spadł nawet do poziomu 36,7 proc. – W 2017 r. zanotowaliśmy jednak wzrost liczby dominicantes, jak i communicantes, czyli uczestniczących we Mszy św. niedzielnej i przyjmujących Komunię św. – mówi ks. Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor ISKK. Przyjmuje się, że od uczestnictwa we Mszy św. zwolnione powinny być dzieci do lat siedmiu, chorzy, ludzie starsi o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na podstawie analizy struktury demograficznej przeciętnej parafii wiejskiej i miejskiej ustalono, że jest to 18 proc. populacji, co jednocześnie oznacza, że zobowiązani do uczęszczania na niedzielną Mszę św. stanowią 82 proc. wiernych. Tegoroczny raport ISKK dostarczył jednak także innych, bardziej szczegółowych danych. W 2017 r. działalność duszpasterską prowadziły w Polsce 10392 parafie katolickie. Liczba księży inkardynowanych do diecezji wynosiła w 2017 r. niemal 25 tys. W parafiach duszpastersko zaangażowanych jest 21 tys. kapłanów. Najwięcej duchownych inkardynowanych jest w diecezjach tarnowskiej (1,6 tys.), krakowskiej (1,2 tys.) oraz katowickiej (1,1 tys.). Najmniejsze pod względem liczby księży są diecezje drohiczyńska (268 księży), elbląska (274) oraz Ordynariat Polowy Wojska Polskiego (52 księży). W diecezji warszawskiej jest 845 kapłanów, w warszawsko-praskiej – 500. Liczba alumnów diecezjalnych wynosi 2,2 tys. Liczba sióstr zakonnych, skupionych we 2,2 tys. wspólnotach, wynosiła w 2017 r. 17,9 tys. Najliczniejsze zgromadzenia żeńskie to służebniczki starowiejskie, elżbietanki oraz szarytki. Ponadto w Polsce w klasztorach klauzurowych modli się 1,3 tys. sióstr klauzurowych w 83 domach. Liczba zakonników oraz członków stowarzyszeń życia apostolskiego w 2017 r. wynosiła łącznie 11,6 tys. W 2017 r. udzielono sakramentu chrztu niemal 400 tys. osób, o 5 proc. więcej niż w 2016 r. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego policzył również liczbę parafialnych bibliotek w Polsce oraz przykościelnych poradni rodzinnych. W 2017 r. w parafiach działały 1023 biblioteki, które dysponowały zbiorem ponad 3 mln książek, ponad 8 tys. tytułów czasopism. Liderem w tej dziedzinie jest archidiecezja warszawska. Tego typu działalność istnieje w co czwartej parafii. W 2017 r. działało 2,8 tys. katolickich poradni rodzinnych różnego typu, 29 domów samotnej matki, 11 katolickich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz 23 telefony zaufania. Najwięcej poradni rodzinnych działa w diecezjach koszalińsko-kołobrzeskiej, kieleckiej oraz katowickiej. W archidiecezji warszawskiej rozstrzygnięto w sądzie kościelnym najwięcej procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W 2017 r. orzeczono je w 350 przypadkach. W tym samym czasie w obydwu warszawskich diecezjach zawarto 7,5 tys. małżeństw, sakramentu bierzmowania udzielono 16 tys. razy, a chrztów było ponad 29 tys. Badano też, jaką część dominicantes w poszczególnych diecezjach stanowią kobiety, a jaką mężczyźni. W Warszawie to ok. 6 na 10 wiernych. Co druga osoba w regionie warszawskim przyjmuje podczas Mszy św. Komunię św. Po raz pierwszy pokazano też rozkład dominicantes i communicantes w poszczególnych warszawskich parafiach.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama