Nowy numer 44/2020 Archiwum

Prymas przełomu

Pozostawił po sobie ogromne archiwum wygłoszonych homilii, pisanych listów, przemówień okolicznościowych i słów kierowanych do Polonii. Bronił Polaków przed narzucaną ideologią i autorytarną władzą komunistyczną. Kardynał krytykował ustrój, ale kochał ludzi, nawet jeśli stali po drugiej stronie.

Do tej pory ukazały się jedynie pojedyncze zbiory przemówień kard. Józefa Glempa z początku jego posługi w latach 80. Każdy z nich to gruby, kilkusetstronicowy tom. Gdyby wydano wszystkie, mało która półka udźwignęłaby ich ciężar.

Archiwum, w tym ogromny zbiór osobistych notatek i wycinków prasowych, przechowywane jest w Wilanowie. Ale niewielu badaczy do tej pory podjęło trud zapoznania się z tą dokumentacją. Najnowsza próba to monografia dr Mileny Kindziuk, adiunkta w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. – Od lat 90., gdy pracowałam w różnych redakcjach prasowych, miałam okazję śledzić z bliska działalność prymasa Glempa, pisałam relacje z jego wystąpień publicznych, prosiłam go o opinie dla mediów dotyczące aktualnych problemów. Przeprowadzałam z nim wywiady, najpierw pojedyncze (pierwszy w 1994 r.), później bardziej przekrojowe i całościowe, dotyczące kolejnych okresów jego życia i aspektów jego działalności, i opublikowałam je w książce „Ostatni taki Prymas”. Znałam osobiście prymasa Glempa, ale zależało mi, by zobiektywizować jego wizerunek z punktu widzenia historycznego. Pokazać jego rolę w latach stanu wojennego, pierwszych papieskich pielgrzymek, postawę w czasie śmierci ks. Jerzego Popiełuszki czy w latach poprzedzających okres przełomu, zarówno transformacji ustrojowej w państwie, jak i przemian w strukturach kościelnych. Chciałam z jednej strony unikać apologii tej postaci, heroizacji czy nieuzasadnionego wybielania, z drugiej dążyć do oddania prymasowi sprawiedliwości poprzez pokazanie rzeczywistych jego dokonań – mówi autorka ponad 600-stronnicowej monografii. Solidnie udokumentowane opracowanie ukazało się staraniem Wydawnictwa Naukowego UKSW oraz Instytutu Pamięci Narodowej w ramach projektu badawczego „Biskupi w realiach komunistycznego państwa”. Milena Kindziuk pokazuje kard. Józefa Glempa jako wielkiego patriotę, który ze „skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”, przypominając w swoim nauczaniu niezliczone zastępy polskich bohaterów i świętych. Autorka opisuje dzieje prymasostwa, wspominając, jak pytany tuż po ingresie do katedry warszawskiej, w jaki sposób chce wprowadzić wiernych w XXI wiek, bp Glemp odparł: „Wcale nie przypuszczam, bym miał wprowadzać Kościół polski w następne tysiąclecie. Pragnę tylko kontynuować to, co zrobił wielki prymas. Ja, mały prymas, chciałbym pójść jego śladem, o ile można, w nowych warunkach”. Skromny sekretarz prymasa Wyszyńskiego, który odebrał solidne prawnicze wykształcenie, do końca pozostał wierny biskupiej dewizie: „Caritati in iustitia” – Miłosierni w sprawiedliwości. Kardynał Józef Glemp został prymasem w najtrudniejszym chyba okresie. Nie tylko dlatego, że przyszło mu przeprowadzić Polaków przez Morze Czerwone komunizmu do obiecanej ziemi wolności, ale także z powodu przemian w samym Kościele. To jemu przypadła rola ostatniego prymasa Polski, który wiązał tę godność z przewodniczeniem Episkopatowi Polski. To kard. Józef Glemp musiał interweniować w sprawach internowanych i toczyć niełatwy dialog z władzami politycznymi w sprawach papieskich pielgrzymek. Jemu przyszło pochować kapłana, który przelał męczeńską krew w imię miłości nieprzyjaciół. Spotykał się z największymi tego świata, a jednocześnie nie wahał się zjechać w rynsztunku górnika do podziemi kopalni czy pokazać się na rowerze. Przejechał Polskę wzdłuż i wszerz, ale tysiące kilometrów pokonywał także, służąc polskiej emigracji, w każdym zakątku świata, co pokazuje autorka książki pt. „Historyczne i polityczne aspekty komunikacji społecznej prymasa Józefa Glempa w okresie przełomu w Polsce w latach 1981–1992”. – Prymas Glemp, chociaż nie był ani politykiem, ani historykiem, przez publiczne wystąpienia i działania miał głęboki wpływ na wiele dziedzin ówczesnego życia. A spuścizna, którą zostawił, pokazuje, że był nie tylko tytanem pracy, ale przede wszystkim dla wielu wspaniałym ojcem. Choć jego decyzje nie przynosiły mu łatwej popularności, oceniane z dzisiejszej perspektywy, dały błogosławione owoce – mówi Milena Kindziuk.

Uroczystości w katedrze

W szóstą rocznicę śmierci, 23 stycznia o godz. 19 Mszy św. w bazylice św. Jana Chrzciciela w intencji kard. Józefa Glempa będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Po Mszy św. celebransi i wierni złożą kwiaty przy sarkofagu prymasa. Tego dnia krypty archikatedry będą dostępne dla wiernych przez cały dzień.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama