Nowy numer 25/2022 Archiwum

"Nie" dla propagandy LGBT w szkołach. Petycja do min. Anny Zalewskiej

Fundacja Życie i Rodzina apeluje do MEN o natychmiastową kontrolę, czy w szkołach wprowadzana jest w życie Deklaracja "Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+" podpisana przez Rafała Trzaskowskiego.

Autorzy petycji powołują się na wypowiedzi minister z grudnia 2015 r., w których zadeklarowała ona, że nie wpuści seksedukatorów do szkół. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe nadzór pedagogiczny nad placówkami edukacyjnymi sprawuje kurator oświaty, a minister edukacji może wydawać kuratorom na piśmie wiążące ich wytyczne i polecenia. W związku z tym autorzy petycji wnoszą o zlecenie natychmiastowej kontroli w szkołach w Warszawie i sprawdzenie, czy i w jaki sposób wprowadzana jest w nich w życie podpisana przez Rafała Trzaskowskiego Deklaracja „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+”.

„Mieszkańcy Warszawy zostali postawieni przed faktem dokonanym. Oto w placówkach edukacyjnych, do których uczęszczają ich dzieci, osoby niepożądane zyskują możliwość wpływania na proces edukacyjny w sposób skrajnie szkodliwy” - czytamy w petycji, zarzucającej indoktrynację i seksualizację dzieci i młodzieży pod hasłami tzw. „edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej”

Ma się to dokonywać m.in. poprzez „przedstawianie normy i wynaturzenia jako równych sobie i oswajanie z perwersyjnymi praktykami seksualnymi”. Karta LGBT zaleca także „otwartość na inicjatywy trzeciego sektora”, co stanowi otwarte zaproszenie organizacji zajmujących się seksualizacją dzieci do wchodzenia do szkół. Szczególny niepokój autorów petycji budzi także program „Latarnik”. Zakłada on, że w każdej szkole przynajmniej jeden z pracowników ma zostać wyznaczony do wspierania i realizacji postulatów środowisk homoseksualnych. Osoba ta ma za zadanie m.in. popierać działania nauczycieli wprowadzających w życie postanowienia zawarte w Karcie LGBT. „Jest to wywieranie bezpośredniej presji ideologicznej na grono pedagogiczne, młodzież szkolną i rodziców” - czytamy w petycji

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama