Słowa uznania dla posługi biskupa przekazał metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. „Przez 13 lat służył pomocą archidiecezji w czasie pasterzowania kardynała Józefa Glempa, a od 12 lat jest jednym z moich najbliższych współpracowników. Serdecznie dziękuję i zapraszam cały Kościół warszawski do modlitewnego dziękczynienia za biskupa Piotra” - napisał kardynał w komunikacie do wiernych archidiecezji warszawskiej.

W imieniu wolskich parafian życzenia biskupowi złożył mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris, wraz z rodziną. Z podziękowaniem wystąpili też członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, na czele z prezes Elżbietą Olejnik oraz z jej poprzednikiem na tym stanowisku: Krzysztofem Kalinowskim. 

Biskup Piotr Jarecki jest doktorem nauk społecznych, biskupem tytularnym Avissa i pomocniczym archidiecezji warszawskiej. W latach 1996-2003 był Krajowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej w Polsce. Od grudnia 2004 r. do 2012 r. przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Unii Europejskiej i przedstawicielem Konferencji Episkopatu Polski w COMECE, przez dwie kadencje członek Papieskiej Rady „Iustitia et pax”. Od marca 2006 r. do 2012 r. wiceprzewodniczący COMECE.

W 1994 r. został desygnowany na urząd zastępcy sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Piastował ten urząd do czasu objęcia obowiązków biskupich w kwietniu 1994 r.