Warszawski

Papieski medal dla prof. Władysława Wieczorka

Medal Pro Ecclesia et Pontifice wręczono profesorowi Politechniki Warszawskiej.

Wybitny profesor nauk chemicznych, prorektor ds. studenckich Politechniki Warszawskiej, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, a przy tym wielki admirator i krzewiciel katolickiej nauki społecznej - tak o nagrodzonym 18 czerwca mówił w laudacji ks. Tadeusz Sowa, moderator wydziałów duszpasterskich warszawskiej kurii.

Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się w Domu Arcybiskupów Warszawskich. 

Medal Pro Ecclesia et Pontifice to jedno z wysokich odznaczeń Stolicy Apostolskiej w kształcie krzyża. Przyznawany jest przez papieża w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła, na wniosek biskupa diecezjalnego. Odznaczenie może otrzymać osoba świecka.

Władysław Wieczorek jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W 1989 r obronił doktorat, a w 2002 r. uzyskał tytuł profesora. W latach 2008-2012 i 2012-2016 był prorektorem ds. studenckich. Od 2016 r. jest dziekanem Wydziału Chemicznego PW. Jest współautorem 12 patentów.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..